Funkcjonalności SigmaBEND
  • Automatyczna kontrola bezpieczeństwa
  • Automatyczna kolejność gięcia
  • Konwersja geometrii DXF/DWG
  • Instrukcje „Bend-by-bend”
  • Pełna symulacja maszyny
  • Pełna integracja CAD
  • Elastyczne narzędzia do projektowania
ZAPYTAJ O DEMO

Automatyczna kontrola bezpieczeństwa

Automatyczna kontrola bezpieczeństwa

SigmaBEND to symulacja maszyny na zupełnie nowym pozie. Monitoruj obciążenie maszyny, określ otwarcie belki (Y) i zminimalizuj zmiany narzędzi, aby poprawić bezpieczeństwo i wydajność.

Pełna symulacja maszyny

Pełna symulacja maszyny - SigmaBEND

Sprawdź pełną symulację 3D przed wysłaniem zadań do hali produkcyjnej. SigmaBEND identyfikuje i wyświetla wszelkie kolizje lub problemy ze skokiem redukując ilość prób i eliminując błędy.

Automatyczna kolejność gięcia

Automatyczna kolejność gięcia - SigmaBEND

Użyj automatycznego wyszukiwania kolejności gięcia aby zoptymalizować strategię gięcia bez żadnej dodatkowej pracy. Można również w łatwy sposób zmodyfikować sekwencję lub zmienić priorytet różnych gięć w razie potrzeby.

Pełna integracja CAD

Pełna integracja CAD - SigmaBEND

Szybko i w łatwy sposób importuj pliki z systemu CAD. SigmaBEND łączy się również z obszarem roboczym SOLIDWORKS i Inventor, aby zapewnić bezpośredni przepływ pracy.

Konwersja geometrii DXF/DWG

Konwersja geometrii DXF/DWG

Nawet jeśli nie posiadasz plików 3D CAD, możesz użyć zaawansowanego konwertera geometrii SigmaBEND, który poprowadzi Cię przez cały proces importowania płaskich wzorów DXF lub DWG.

Elastyczne narzędzia do projektowania

Pełna integracja CAD - SigmaBEND

Dzięki elastycznym narzędziom do projektowania „Design” w SigmaBEND, jest możliwość projektowania i tworzenia nowych elementów giętych na bierząco.

Instrukcje „Bend-by-bend”

Pełna integracja CAD - SigmaBEND

Po zaprogramowaniu gięcia detalu, SigmaBEND generuje kompletny raport krok-po-kroku. Przyspiesza to proces gięcia, eliminuje błędy i ułatwia operatorowi powtórzenie każdego kroku gięcia.