Integracja programów w firmie
 • Niezawodna architektura Microsoft DTC
 • Synchronizacja kosztorysowania
 • Połączenie dwukierunkowe
 • Informacje o statusie postępu prac na hali produkcyjnej
Zapytaj o demo

Moduł integracji SimTrans SigmaNEST

Simtrans™ jest narzędziem służącym do wymiany informacji pomiędzy SigmaNEST a systemami Planowania Zapotrzebowania Materiałowego (ang. MRP), rejestracją zleceń czy innymi systemami zarządzającymi typu ERP w firmie. SigmaNEST znajduje się w centrum wszelkich operacji wytwarzania, utrzymując własną bazę części, zleceń oraz materiałów. SimTrans pozwala na komunikację z SigmaNEST oraz jej bazą, innym systemom wymiany informacji wewnątrz firmy. Integracja programów z SigmaNEST to jeden z kluczowych atutów programu!

SimTrans™ Enterprise został zaprojektowany przede wszystkim po to, aby dbać o wymianę danych pomiędzy biurem głównym a podporządkowanymi mu jednostkami produkcyjnymi. Sprzężenie systemu odbywa się z pojedynczej lokalizacji. Wszelkie dane są przekazywane do poszczególnych jednostek, a następnie informacje zwrotne z każdej z nich są wysyłane do jednostki centralnej w celu analizy i raportowania do systemu zarządzania firmą.

Dostępne opcje

 • Sieć rozległa (WAN), umożliwiająca połączenie wielu jednostek

 • Niezawodna architektura Microsoft DTC (Distributed Transaction Coordinator)

 • Przetwarzanie BOM oraz importowanie części w seriach

 • Możliwość definiowania zleceń produkcyjnych

 • Połączenie dwukierunkowe: Transakcja zleceń, Transakcja materiału, Transakcja informacji o stopniu ukończenia zleceń, Informacja zwrotna o zużyciu materiału

 • Mechanizm wymiany danych obejmujący Microsoft SQL, Oracle lub serwisy sieciowe

 • Informacje o statusie postępu prac na hali produkcyjnej dzięki kodom kreskowym, plikom przekazywanym ze sterownika maszyny CNC lub konsoli na hali produkcyjnej

 • Synchronizacja kosztorysowania bazująca na materiale

Moduł integracji SimTrans

Moduł SimTrans SigmaNEST
Zamów demo

Integracja SimTrans z PDM

 • Wywoływanie informacji o statusie oraz planie rozwoju produktu

 • Aktualizacja rewizji części w tle

 • Śledzenie rewizji części

 • Teamcenter, Windchill oraz PDM Enterprise

Więcej informacji: