Oszczędności w produkcji
 • Kosztorysowanie usług
 • Zlecenia produkcyjne
 • Przygotowanie geometrii
 • Zużycie materiału
 • Praca maszyny
 • Raportowanie
Zapytaj o demo

Zobacz, co możesz zyskać z SigmaNEST!

SigmaNEST gwarantuje oszczędności w produkcji na każdym jej etapie. Dla firm zainteresowanych finansowaniem przygotowaliśmy ofertę w zakładce Finansowanie, gdzie znajdą Państwo niezbędne szczegóły. Wdrożenie SigmaNEST gwarantuje oszczędności w zakresie kosztorysowania usług, zleceń produkcyjnych, czasu poświęconego na przygotowanie geometrii i rozkłady, zużycia materiału, czasu cięcia i eksploatacji maszyny, raportowania.

W STIGO kładziemy szczególny nacisk na uświadomienie naszym Partnerom, że te pojedyncze oszczędności sumarycznie znacznie obniżają koszty operacyjne. Z naszego doświadczenia wynika, że takie oszczędności przy dwóch pracujących na jedną zmianę maszynach mogą sięgać 200 000 zł w skali roku.

Kosztorysowanie usług

Skrócenie czasu przygotowania wyceny dla klienta:

 • Baza danych kontrahentów;

 • Szybki i intuicyjny import geometrii detali pod wycenę;

Bardzo dokładna wycena usługi dzięki wykorzystaniu danych takich jak:

 • Roboczogodzina maszyny / koszt za metr palenia;

 • Koszt za przebicie z rozróżnieniem na procesy / grubości / gatunki materiału;

 • Waga netto detalu, ażuru, ubytku szczelinowego;

 • Czas posuwu, przejazdów szybkich, przebicia, przejazdu do środkowego konturu itp.;

Zlecenia produkcyjne

 • Możliwość integracji modułu zleceń z systemem ERP/MRP w firmie;

 • Kontrola ilości wypalonych detali, czekających na wypalenie, detali rozmieszczonych;

 • Automatyczny dobór najlepszego ścinka użytkowego;

 • Łączenie detali według gatunków oraz grubości, daty wykonania z różnych zleceń;

 • Statusy postępu wykonania zleceń i detali: kompletne, częściowe, zakończone;

 • Śledzenie atestów oraz wytopów materiału;

 • Tworzenia raportów: masowe rozliczenie zlecenia po wadze netto, brutto; kosztowe rozliczenie zlecenia, procentowe oraz masowe zaawansowanie wykonywania poszczególnych zleceń.

Zamów demo

Przygotowanie geometrii

 • Baza danych detali wraz z ich historią i rewizjami;

 • Integracja z programami CAD 3D;

 • Autodiagnoza geometrii gwarantująca wczytanie prawidłowej geometrii;

 • Autokorekta oraz możliwość ręcznej edycji na etapie wczytywania geometrii;

 • Automatyczny dobór parametrów cięcia, długości i rodzaju wpaleń;

 • Rozbudowane silniki automatycznego rozkładu;

 • Rozbudowane możliwości parametryzacji detali: lustro, włóknistość, kąt obrotu.

Zużycie materiału

 • Możliwość integracji magazynów arkuszy z systemem ERP/MRP w firmie;

 • Najwyższe uzyski osiągane dzięki efektywnemu automatycznemu rozmieszczeniu elementów;

 • Baza arkuszy nowych i odpadowych (o kształtach rzeczywistych) w 1 miejscu dla wszystkich maszyn;

 • Śledzenie bieżących stanów magazynowych arkuszy nowych i odpadowych;

 • Inwentaryzacja ilości arkuszy z rozgraniczeniem na gatunek i grubości;

 • Raportowanie stanów magazynowych;

 • Prognozowanie zapotrzebowania materiałowego;

 • Wskazanie najlepszego ścinka użytkowego dla danego rozkroju.

Zamów demo

Praca maszyny

 • Skrócenie czasu cięcia dzięki technologii cięcia łańcuchowego: na wspólną linię, sekwencyjnego, ipierce;

 • Wydłużenie żywotności dysz dzięki zastosowaniu technologii mostków między częściami, cięcia na wspólną linię, funkcji ipierce.

 • Optymalizacja procesu cięcia i znakowania;

Raportowanie

 • Zestawienia wykonanych rozkrojów;

 • Stanu magazynowego;

 • Pełne rozbilansowanie masowe na masę rzeczywistą detali, złomu, ubytku szczelinowego;

 • Kosztorys zlecenia, koszty cięcia;

 • Śledzenie atestów i wytopów przypisanych do detali.

Zamów demo