Ukosowanie blach - moduł SigmaNEST
 • Proste planowanie produkcji
 • Całkowite wykorzystanie arkuszy poprzez dokładne rozkłady i zużycie pozostałości
 • Skrócenie czasu przygotowania programu poprzez automatyzację rozkładu detali i generowania ścieżki NC
 • Szybsza produkcja z mniejszą ilością odpadów
 • Wydłużona żywotność części eksploatacyjnych maszyn
 • Oszczędność czasu poprzez automatyczny zapis informacji w celu przyszłego wykorzystania
Zapytaj o demo

Moduł ukosowania SigmaNEST

SigmaNEST jest liderem w technologii ukosowania w każdym procesie cięcia. Wykonywanie ukosowania jest szybkie i dokładne zarówno przy cięciu stali czarnej plazmą jak i marmuru za pomocą strumienia wodą. SigmaNEST powoduje, że ukosowanie jest intuicyjne i wykonalne w całym cyklu od projektu aż do produkcji. Plik może być zaimportowany praktycznie w dowolnym formacie, a SigmaNEST przejmie dane ukosowania w nim zawarte. Ponieważ detale są juz rozmieszczone to ukosowane krawędzie zostaną automatycznie uwzględnione i nesting zostanie zoptymalizowany w przedziale tolerancji cięcia koniecznym do wykonania dokładnego ukosowania krawędzi. 

Oprócz automatycznego zastosowania ukosowania, SigmaNEST wizualizuje modyfikacje umożliwiając operatorowi dokładne sprawdzenie jakości w czasie rzeczywistym. SigmaNEST zapewnia nieporównywalnie dużą dokładność przy ukosowaniu.

Menadżer informacji

 • Automatyczne rozpoznawanie ukosowania ze wszystkich głównych systemów CAD,

 • Różne typy pętli narożników,

 • Tabela technologiczna dla ukosowania,

 • Utrzymywanie kierunku prostopadłego do ruchu,

 • Ukosowanie z wykorzystaniem kilku palników,

 • Ukosowanie 5-osiowe,

 • Wspieranie różnych procesów, takich jak znakowanie, wstępne przebicie i wiercenie,

 • Jedno oprogramowanie dla wszystkich maszyn tnących

 • Automatyczny rozkład na pozostałościach,

 • Automatyczny wybór najlepszego arkusza w celu osiągnięcia najlepszego uzysku,

 • Parametry części dotyczące ukosowania, pozycjonowania, wejść i wyjść mogą być zapisane w bazie części w celu późniejszego wykorzystania.

Moduł Ukosowania

Moduł ukosowania SigmaNEST - ukosowanie blach
Zamów demo

Dostępne ukosowanie blach

 • Ukosowanie STAŁE

 • Ukosowanie ZMIENNE

 • Ukosowanie na CAŁEJ DŁUGOŚCI krawędzi

 • Ukosowanie ŚLEPE (na określonej długości)

 • Ukosowanie DOLNE V

 • Ukosowanie GÓRNE V

 • Ukosowanie DOLNE Y

 • Ukosowanie GÓRNE Y

 • Ukosowanie K

Więcej informacji:

Obsługiwane maszyny

 • Ajan

 • Eckert

 • Ermaksan

 • ESAB

 • Farley

 • FICEP

 • Flow

 • Hypertherm

 • Koike

 • Mazak

 • MGM

 • Messer Cutting Systems

 • Microstep

 • OMAX

 • PTV

 • Air Liquide

 • Soitaab

 • Stigal

 • TCI

 • Voortman