Biblioteka kształtów definiowana przez użytkownika

Biblioteka kształtów definiowana przez użytkownika