Import lub tworzenie ro虂z虈nych kszta艂to虂w

Import lub tworzenie ro虂z虈nych kszta艂to虂w