Import lub tworzenie różnych kształtów

Import lub tworzenie różnych kształtów