nowe funkcje ścieżki narzędzia

nowe funkcje ścieżki narzędzia