Rysunek 6. Stan zlecenia „15” po wygenerowaniu programu na maszynę

Rysunek 6. Stan zlecenia „15” po wygenerowaniu programu na maszynę