Rysunek 11. Status zlecenia „16” po aktualizacji zleceń

Rysunek 11. Status zlecenia „16” po aktualizacji zleceń