Rysunek 12. Status zlecenia „17” po aktualizacji zleceń

Rysunek 12. Status zlecenia „17” po aktualizacji zleceń