SigmaTUBE rozpoznaje takie własności modelu jak pętle wewnętrzne i zewnętrzne, wydrążenia, naniesione szkice, łuki, odcinki i inne

SigmaTUBE rozpoznaje takie własności modelu jak pętle wewnętrzne
i zewnętrzne, wydrążenia, naniesione szkice, łuki, odcinki i inne