SigmaNEST X1.4

SigmaNEST X1.4 to więcej niż zwykła aktualizacja! Zapoznaj się z nowymi możliwościami, jakie daje najnowsza wersja SigmaNEST i zamów ją już dziś. W poniższym zestawieniu prezentujemy wszystkie zmiany, które możesz wprowadzić wraz z aktualizacją.

Moduł rozkładu Multi Drop

Wykonuj jednocześnie wiele części, używając nowego Moduł Rozkładu Multi Drop i metody cięcia na wspólną linię.

 • Nowy silnik rozkładu HD Multi Drop rozmieszcza wydajnie w kolumnach części cięte na wspólną linię
 • Funkcja Multi Drop NC nakłada ścieżkę narzędzia od lewej do prawej krawędzi arkusza
 • Części i ażur z każdej wyciętej kolumny są zrzucane zanim kolejna kolumna będzie wycinana

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o rozkładzie Multi Drop, skontaktuj się z przedstawicielem sprzedaży SigmaNEST.

Skontaktuj się
aby zamówić aktualizację!

Moduł rozkładu Multi Drop SigmaNEST X1.4

Silnik rozkładu HD Prostokątny

Nowy silnik rozkładu rozmieszcza części prostokątne wydajniej niż dostępne silniki kiedykolwiek wcześniej. Używając rozkładu HD Prostokątny, zobaczysz wzrost uzysku na poziomie 3%, w odniesieniu do dotychczasowego rozkładu Prostokątnego.

Konfigurowalny pasek wstążki

Skonfiguruj pasek wstążki tak, aby wyświetlać ikony funkcji, które używasz i ukryć ikony niepotrzebne. Funkcje są dalej ściśle przypisane do danych zakładek (na przykład nie możesz dodać funkcji Auto NC do zakładki CAD), ale w obrębie każdej zakładki możesz:

 • Dodawać i usuwać niestandardowe grupy funkcji
 • Dodawać i usuwać funkcje w obrębie wszystkich grup
 • Usuwać istniejące grupy funkcji
 • Zmieniać kolejność grup i funkcji w nich zawartych

Skontaktuj się
aby zamówić aktualizację!

Konfigurowalny pasek wstążki - nowość w SigmaNEST X1.4

Auto-pojedyncze uderzenie

Automatycznie wykonaj wszystkie pojedyncze uderzenia szybciej i bardziej efektywnie, wykorzystując nową funkcję Auto-pojedyncze uderzenie.

 • Wybierz, czy chcesz nałożyć obróbkę dla konturów wewnętrznych, zewnętrznych czy wszystkich
 • Wybierz typy narzędzi, które chcesz zastosować
 • SigmaNEST automatycznie wykona wszystkie pojedyncze uderzenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o auto-pojedynczym uderzeniu – skontaktuj się z przedstawicielem sprzedaży SigmaNEST.

Nowe funkcje Ścieżki NC

 • SigmaNEST rozpoznaje obecnie zaciski ustalone na podstawie geometrii dla maszyn z zaciskami o specjalnej geometrii. W celu uzyskania większej ilości informacji o tej funkcji, skontaktuj się z pomocą techniczną
 • Użyj nowych funkcji Usuń wszystkie zaokrąglenia i Usuń pojedyncze zaokrąglenie, aby zlikwidować zaokrąglenia narożników bez usuwania całej ścieżki narzędzia i nakładania jej ponownie
 • Użyj nowych funkcji Usuń wszystkie mostki i Usuń pojedynczy mostek, aby zlikwidować mostki bez usuwania całej ścieżki narzędzia i nakładania jej ponownie

Nowe funkcje importu

 • Przeciągaj i upuszczaj pliki DXF, DWG i CDL do obszaru roboczego okna Edycja geometrii
 • Obserwuj postęp filtracji i importu dzięki paskom postępu w SolidCAD Desktop
 • Mapuj nazwy maszyn z programów 3D do SigmaNEST
 • Importuj części z podstawowym zmiennym ukosowaniem z programów 3D CAD
 • Filtruj części i złożenia na podstawie grubości podczas importu modeli 3D CAD
 • Filtruj części i złożenia SOLIDWORKS na podstawie folderu
 • Użyj modułu PDM Import do importu plików DXF/DWG z Autodesk Vault
 • Automatycznie pomiń wewnętrzne kontury podczas importu geometrii z użyciem funkcji Części medalion
 • Użyj przebudowanej funkcji Lista warstw w oknie Mapowania interaktywnego, aby zobaczyć zgrupowane typy geometrii
 • Usuwaj elementy geometrii bez konieczności ukrywania warstw
 • Zmieniaj dynamicznie wymiary otworów bez konieczności ręcznego poprawiania geometrii

Nowe funkcje importu SigmaNEST X1.4

Ogólne ulepszenia

 • Użyj nowej funkcji Przybliż zaznaczone, aby wypełnić obszar roboczy jednym lub więcej zaznaczonymi oknami. Funkcja ta jest umieszczona na pasku szybkiego dostępu
 • W oknie dialogowym Atrybuty możesz zaznaczyć opcję Pokaż atrybuty elementu dla elementów ścieżki NC
 • Nowa wersja SigmaNEST X1.4  wspiera SOLIDWORKS 2018
 • SuperNest wspiera obecnie opcję Użyj najlepszego arkusza i Moduł grupowania zleceń
 • Nazwę silnika rozkładu HD TrueShape Plus zmieniono na HD TrueShape

Skontaktuj się
aby zamówić aktualizację!

Nowa wersja: SimTrans X1

SimTrans został przeniesiony do sieci! Nowy SimTrans X1 to web serwis oferujący szybsze przetwarzanie informacji, lepszą wydajność, stabilność i intuicyjność.

 • Odbieraj raporty o błędach za pomocą automatycznie wysyłanych maili
 • Twórz nowe konta użytkowników i określaj reguły dostępu
 • Uruchamiaj SimTrans z dowolnej platformy: Windows, macOS, Linux, iOS lub Android
 • Uzyskuj pomoc, używając nowego centrum pomocy SimTrans Help Center

SimTrans X1 jest dostępny jako darmowa aktualizacja dla klientów posiadających aktywną opiekę. Użyj instalatora SigmaNEST X1.4.

Nowa wersja: Load Manager X1

Load Manager jest teraz programem 64-bitowym! Ostatnie wydanie Load Manager zapewnia szybszy czas odpowiedzi, większą stabilność i zmodernizowany, intuicyjny interfejs. Używając Load Manager X1 możesz:

 • Ustawiać przerwy i zmiany dla wszystkich maszyn za pomocą globalnego kalendarza
 • W łatwy sposób przeglądać przydzielone i nieprzydzielone do maszyn programy
 • Szybko przeglądać i przesuwać zaplanowane programy
 • Uzyskać pomoc, używając nowego centrum pomocy Load Manager Help Center

Load Manager jest dostępny jako darmowa aktualizacja dla klientów posiadających aktywną opiekę. Użyj instalatora SigmaNEST X1.4.

Wspieranie tłumaczenia Centrum Pomocy

Użyj nowego pluginu Google Translate, aby uzyskać pomoc w 12 różnych językach. Ten plugin jest dostępny we wszystkich Centrach Pomocy poniżej menu z prawej strony.

Uwaga: Wszystkie tłumaczenia są oparte o Google Translate i nie są powiązane z SigmaTEK. Google Translate wymaga połączenia z Internetem, nie jest dostępny offline.

Skontaktuj się
aby zamówić aktualizację!

Usprawnienia dokumentacji

Sprawdź nowe Centra Pomocy obecnie dostępne w produktach:

 • SimTrans X1
 • SimTrans 10 (aplikacja komputerowa)
 • Color Offload
 • LoadManager

Zawartość dokumentacji została zaktualizowana dzięki czemu jest bardziej czytelna. Pliki PDF są zawarte w każdej instalacji i mogą być pobrane przez Centum Pomocy.