Ulepszenia interfejsu użytkownika

NOWOŚCI W SIGMANEST X1.3

Ulepszenia interfejsu użytkownika

 • Okno dialogowe Parametrów zadania zostało przeprojektowane w celu zgrupowania podobnych funkcjonalności i poprawienia płynności pracy użytkownika. W oparciu o wybraną maszynę i typ rozmieszczenia możliwe ustawienia Parametrów zadania są aktywowane lub dezaktywowane.

ULEPSZENIA interfejsu użytkownika

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

ulepszenia interfejsu użytkownika
 • Drzewo w lewym panelu bocznym interfejsu użytkownika automatycznie sortuje części na podstawie materiału i grubości. Całkowita ilość części w obszarze roboczym jest wyświetlona poniżej drzewa. (rysunek)ulepszenie bazy części 2
 • W następujących oknach dialogowych dodano możliwość filtrowania danych:
  • Historia arkuszy
  • Zlecenia archiwalne
  • Edytuj części
  • Lista części w zleceniu
  • Aktualizuj program
  • Menedżer informacji
  • Zlecenia niezdefiniowane
  • Ustawienia zadania
 • Okno powitalne zostało usunięte. Materiały dostępne wcześniej w Oknie powitalnym znajdują się obecnie w nowym Centrum pomocy.
 • W zakładce Strefy cięcia okna dialogowego Parametry maszyny, nazwę pola Punkt zerowy zmieniona Odniesienie maszyny.
 • Wszystkie wystąpienia ikony (A), używanej do wyjścia z aktualnie używanej funkcji zamieniono na ikonę (B).ULEPSZENIA INTERFEJSU - IKONY