ULEPSZENIA interfejsu użytkownika

ULEPSZENIA interfejsu użytkownika