Zarządzanie procesami w SigmaMRP = EFEKTYWNOŚĆ + ZYSK