Filmy SigmaBEND

  • Obsługa złożeń

  • Detal ze złożenia

  • Symulacja zapłaszczania

  • Interface BatchManager 

  • Rozwiązanie kolizji

  • Dodanie dodatkowego przegięcia

Detal ze złożenia

Film prezentuje cały proces przygotowania detalu ze złożenia do obróbki, krok po kroku. Począwszy od rozwinięcia poprzez automatyczne wyszukiwanie kolejności gięcia, symulacje na maszynie, uzbrojenie prasy krawędziowej w narzędzia (minimalizacja liczby segmentów) po  wygenerowanie plików wyjściowych (kod na maszynę, wzór płaski .dxf, dokumentacje w .pdf).

Obsługa złożeń

Program do gięcia blach SigmaBEND daje możliwość obsługi całych złożeń. Przy wczytaniu złożenia aktywuje się tryb Assembly. Następnie wybieramy elementy do rozwinięcia.

Symulacja zapłaszczania

SigmaBEND pozwala na symulację zapłaszczania (podwijania) gięć. W zależności od możliwość maszyny możemy wybrać 5 typów podwijania. Program automatycznie dopasowuje narzędzia i kolejność tak aby bezkolizyjnie wykonać wszystkie gięcia.  

Interface BatchManager 

BatchManager informuje o napotkanych w procesie problemach – np. jeśli zagięcie części jest niemożliwe. Operator może je przejrzeć i poprawić w SigmaBEND.

Dodatkowe przegięcie

SigmaBEND pozwala na dodawanie dodatkowych gięć (przegięć) w celu uniknięcia kolizji. Po wykonaniu wszystkich gięć następuje rozgięcie gięć dodatkowych.

Rozwiązanie kolizji

SigmaBEND ma możliwość wykrywania kolizji i proponuje sposób jej rozwiązania. Aby bezkolizyjnie wykonać detal, na filmie zastosowano gięcie wstępne i inną kolejność gięcia. 

Interface BatchManager 

Funkcja BatchManager pozwala na automatyczne przetwarzanie wiele części. Użytkownik jedynie definiuje gatunek materiału i maszynę na której detal ma być zaprogramowany. Wszystkie niezbędne zadania są wykonywane bez wprowadzania dodatkowych danych. BatchManager informuje o zakończonych wynikach przetwarzania. Na tej podstawie są tworzone pliki wyjściowe.

Praca z płaskim wzorem w SigmaBEND

Zdefiniowanie konturów zewnętrznych i wewnętrznych detalu oraz linii gięcia 2D Converter. Przekształcenie rozwinięcia .dxf w model 3D. Zdefiniowanie konturów zewnętrznych i wewnętrznych detalu oraz linii gięcia.

Automatyczne wyszukanie kolejności gięć

SigmaBEND pozwala na automatyczne wyszukanie kolejności gięcia utworzonego detalu 3D. Film prezentuje symulację na prasie krawędziowej Safan E-Brake 150-3100 wyposażonej w narzędzia Wila.