Planowanie pracy maszyn

 • Możliwość drukowania harmonogramu pracy maszyny

 • Interaktywne balansowanie obciążeniem maszyn

 • Możliwość przypisywań, przepisywań, zatrzymywań i wznawiań zadań

Moduł zarządzania maszynami Load Manager SigmaNEST

Masz napięty grafik produkcji? Zaplanuj  pracę swoich maszyn!

Dotrzymywanie terminów to niekiedy jedyna różnica między zdobyciem a utratą przyszłych kontraktów. Kluczem jest możliwość elastycznego planowania pracy maszyny. SigmaNEST Load Manager pozwala użytkownikowi na szybkie planowanie pracy maszyn i kolejności wykonywania programów. Przyjazny interfejs graficzny pozwala na bieżąco śledzić obciążenie maszyn i od razu reagować na zaistniałe sytuacje, takie jak awaria lub zmiana priorytetu wykonania programu. Load Manager integruje się z Color Offload, podając kolejność wykonywania programów oraz przypisaną maszynę, a zwrotnie otrzymuje status cięcia programu oraz rzeczywisty czas zakończenia cięcia.

Pełna kontrola nad złożonymi harmonogramami

Load Manager został stworzony w odpowiedzi na wymagania produkcyjne. Jest to kompleksowe rozwiązanie do planowania pracy maszyn przy utrzymaniu ich maksymalnej efektywności. Load Manager pozwala na podgląd wszystkich dostępnych maszyn oraz ich kompatybilnych programów w czasie rzeczywistym. Dzięki tej opcji możesz maksymalnie zwiększyć przepływ pracy i przekroczyć oczekiwania Twoich klientów.

 • Przyjazny dla użytkownika
 • Przejrzyste harmonogramowanie
 • Katalizator operacji
 • Maksymalizacja produkcji
 • Zadania mogą być w szybki sposób przypisywane, przepisywane, zatrzymywane i wznawiane
 • Łatwy podgląd części z danego programu
 • Interaktywne balansowanie obciążeniem maszyn
 • Obciążenie maszyn jest wyświetlane w sposób graficzny w dynamicznym oknie śledzenia pracy
 • Zróżnicowane kolorystycznie ostrzeżenia informują o konfliktach lub pracach niewykonanych w terminie
 • Możliwość drukowania harmonogramu pracy maszyny
 • Elastyczność harmonogramu pozwala, by czas programu wydłużał się w wyniku przerw w pracy
Planowanie pracy maszyn - Load Manager - SigmaNEST

Przepływ pracy w skrócie

Dzięki planowaniu pracy maszyn oraz narzędziom do analizy ich obciążenia, Load Manager zapewnia optymalną produktywność. Przypisanie lub zmiana obciążenia każdej z maszyn może być w prosty sposób wykonane za pomocą funkcji przeciągnij i upuść (drag and drop). Programy mogą być w łatwy sposób dzielone, rozciągane, zatrzymane lub uruchomione ponownie. W połączeniu z Color Offload, harmonogram jest aktualizowany w czasie rzeczywistym odzwierciedlając aktualny stan pracy na hali produkcyjnej.

Przyjazny dla użytkownika

 • Interfejs użytkownika jest kompatybilny z ekranami dotykowymi. Funkcja przeciągnij i upuść pozwala na proste i szybkie przesuwanie programów
 • Opcje wyszukiwania i grupowania oraz możliwość personalizacji ustawień widoku pozwala na szybkie filtrowanie listy programów
 • Wyróżnienie stanów programów oraz zdarzeń na maszynach, poprzez dopasowanie parametrów wyświetlania i schematów kolorów

Przejrzyste harmonogramowanie

 • Realistyczna prognoza daty wykonania elementów dzięki dostosowaniu harmonogramów do planowanych przestojów maszyn, przerw dla pracowników czy świąt
 • Tryb podglądu dostępny dla pracowników operacyjnych, pozwala na przygotowanie
  z wyprzedzeniem kolejnych stacji roboczych na nadchodzące części
 • Łatwy podgląd wszystkich maszyn, ich grup bądź pojedynczych komórek w widoku kalendarza

Katalizator operacji

 • Współdzielona baza danych pozwala na natychmiastowe przypisanie programu w Color Offload
 • Automatyczne przypisywanie gotowych programów do dostępnych maszyn pozwala na utrzymanie ciągłości pracy
 • Wygodne przenoszenie programów pomiędzy kompatybilnymi maszynami dla zrównoważenia ich obciążenia

Zwiększenie wydajności produkcji

 • Nestingi utrzymane w kolejce planowania, wyświetlając informacje o numerze programu, rodzaju i grubości materiału, wyznaczonej maszynie oraz szacowanym czasie cięcia
 • Automatyczne sprawdzanie kompatybilności maszyn
 • Harmonogramy aktualizowane w czasie rzeczy-wistym dla odzwierciedlenia rzeczywistego stanu produkcji
Automatyczne planowanie obciążenia maszyn dzięki rzeczywistym i aktualnym danym z produkcji - LoadManager
Proste prognozy produkcji według dnia, tygodnia lub miesiąca