Planowanie pracy maszyn

 • Możliwość drukowania harmonogramu pracy maszyny

 • Interaktywne balansowanie obciążeniem maszyn

 • Możliwość przypisywań, przepisywań, zatrzymywań i wznawiań zadań

Zapytaj o demo

Moduł zarządzania maszynami Load Manager SigmaNEST

Masz napięty grafik produkcji? Zaplanuj  pracę swoich maszyn!

Dotrzymywanie terminów to niekiedy jedyna różnica między zdobyciem a utratą przyszłych kontraktów. Kluczem jest możliwość elastycznego planowania pracy maszyny. SigmaNEST Load Manager pozwala użytkownikowi na szybkie planowanie pracy maszyn i kolejności wykonywania programów. Przyjazny interfejs graficzny pozwala na bieżąco śledzić obciążenie maszyn i od razu reagować na zaistniałe sytuacje, takie jak awaria lub zmiana priorytetu wykonania programu. Load Manager integruje się z Color Offload, podając kolejność wykonywania programów oraz przypisaną maszynę, a zwrotnie otrzymuje status cięcia programu oraz rzeczywisty czas zakończenia cięcia.

Korzyści

Stworzone dla maszyn tnących narzędzie do zarządzania harmonogramem prac i obciążeniem maszyn, jakim jest Load Manager, pozwala zmaksymalizować produkcję, balansować obciążeniem maszyny i eliminować kosztowne ‘wąskie gardła’. Wykonaj planowanie pracy maszyny jeszcze szybciej!

 • Zadania mogą być w szybki sposób przypisywane, przepisywane, zatrzymywane i wznawiane
 • Łatwy podgląd części z danego programu
 • Interaktywne balansowanie obciążeniem maszyn
 • Obciążenie maszyn jest wyświetlane w sposób graficzny w dynamicznym oknie śledzenia pracy
 • Zróżnicowane kolorystycznie ostrzeżenia informują o konfliktach lub pracach niewykonanych w terminie
 • Możliwość drukowania harmonogramu pracy maszyny
 • Elastyczność harmonogramu pozwala, by czas programu wydłużał się w wyniku przerw w pracy
Planowanie pracy maszyn - Load Manager - SigmaNEST

Dostępne opcje

Load Manager daje możliwość tworzenia harmonogramów wycinanych programów, wyświetlając numer programu, typ i grubość materiału, wyznaczoną maszynę i przewidywany czas cięcia. Maszyny są połączone w ogólne ‘grupy maszyn’, co pozwala przypisać (lub przepisać) program do każdej z maszyn w obrębie danej grupy.

 • Harmonogramy (wzorowane na diagramie Ganta) mogą wyświetlać dzień, tydzień lub miesiąc)
 • Opcja ‘przeciągnij i upuść’ pozwala na łatwe dodawanie i zmianę przypisania programów
 • Widok listy programów przypisanych do danej maszyny
 • Kompatybilność maszyny jest sprawdzana automatycznie
 • Przewidywany czas cięcia jest prezentowany na wykresie za pomocą kolorowych bloków
 • Programy zostaną wyświetlone w SigmaNest Color Offload, sygnalizując operatorowi możliwość rozpoczęcia pracy
 • Harmonogramy są aktualizowane w czasie rzeczywistym, aby dokładnie odwzorować stan pracy

Więcej informacji:

Już niebawem pojawią się tu przydatne linki i informacje o Load Manager SigmaNEST, który umożliwia szybkie planowanie pracy maszyn!