Funkcje SigmaNEST

 • Magazyn blach

 • Zlecenia produkcyjne i kosztorysowanie

 • Technologia

 • Baza danych

 • Import

 • Rozkłady

Funkcje SigmaNEST

 • Magazyn blach

 • Baza danych

 • Technologia

 • Rozkłady

 • Import

 • Zlecenia produkcyjne i kosztorysowanie

Dlaczego warto wybrać SigmaNEST?

SigmaNEST to program CAD/CAM do nestingu optymalizujący cięcie. Dzięki najlepszym opatentowanym silnikom do nestingu jest liderem branży.

SigmaNEST jest nieustannie udoskonalany przez zespół inżynierów SigmaTEK, uważanych za liderów w dziedzinie optymalizacji wykorzystania materiału w produkcji. Oprogramowanie SigmaNEST znajduje zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu i współpracuje ze wszystkimi typami maszyn. Zakup SigmaNEST to rozwiązanie, które w elastyczny sposób dostosuje się do Twoich potrzeb.

Dzięki SigmaNEST zaoszczędzisz na każdym etapie produkcji, nie rezygnując z wysokiej jakości. Integracja z najbardziej popularnymi programami CAD, obsługa plików .NC, prosty interfejs oraz najlepsze wsparcie techniczne dla Klienta dowodzą, że SigmaNEST jest przemysłowym liderem wśród ponad 9 tysięcy innych systemów zainstalowanych na całym świecie.

Dlaczego warto wybrać SigmaNEST?

SigmaNEST to program CAD/CAM do nestingu optymalizujący cięcie. Dzięki najlepszym opatentowanym silnikom do nestingu jest liderem branży.

SigmaNEST jest nieustannie udoskonalany przez zespół inżynierów SigmaTEK, uważanych za liderów w dziedzinie optymalizacji wykorzystania materiału w produkcji. Oprogramowanie SigmaNEST znajduje zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu i współpracuje ze wszystkimi typami maszyn. Zakup SigmaNEST to rozwiązanie, które w elastyczny sposób dostosuje się do Twoich potrzeb.

Dzięki SigmaNEST zaoszczędzisz na każdym etapie produkcji, nie rezygnując z wysokiej jakości. Integracja z najbardziej popularnymi programami CAD, obsługa plików .NC, prosty interfejs oraz najlepsze wsparcie techniczne dla Klienta dowodzą, że SigmaNEST jest przemysłowym liderem wśród ponad 9 tysięcy innych systemów zainstalowanych na całym świecie.

Import

SigmaNEST pozwala na import geometrii 2D i geometrii 3D (brył oraz blach) do obszaru roboczego. W przypadku geometrii płaskiej 2D obsługuje formaty takie jak DXF, DWG, CDL, DSTV ( .nc, .nc1), .NC i wiele innych. Warto podkreślić, że SigmaNEST importuje również z plików PDF.

W zakresie plików DXF oraz DWG jednym ze wspieranych formatów jest najnowsza wersja Autocad-a 2018 czy darmowy DraftSight. Pliki DSTV są z kolei charakterystycznym rozszerzeniem geometrii, które można otrzymać z programów służących do projektowania konstrukcji stalowych np.: Tekla, BoCAD, Advance Steel, Pro-Steel. Tak zapisany format jest świetnie przygotowany do importu, gdyż w strukturze jego zapisu każdy z detali jest opisany materiałem, grubością, krotnością. Po imporcie do SigmaNEST taki detal jest już opisany powyższymi danymi i automatycznie przygotowany do rozkładu. Osobną funkcjonalnością jest możliwość importu kodu NC – czyli tzw. geometria odwrotna. Oznacza to, że z kodu NC możemy wyodrębnić geometrie detali i ponownie przetworzyć je w SigmaNEST.

Istotną opcją z punktu widzenia automatyzacji pracy w firmach jest połączenie programu SigmaNEST z programem 3D w celu bezpośredniego importu takiej geometrii do obszaru roboczego wraz z opisem każdego z detali.

Obecnie SigmaNEST oferuje import modeli 3D (części, złożenia, części typu blacha) z następujących programów: Solid Works, Solid Edge, Autodesk Inventor, Pro/e, Catia, UG NX, Rhino, SpaceClaim. Warto podkreślić, że SigmaNEST oferuje możliwość importu wielu geometrii zapisanych w jednym pliku. Ponadto przeprowadza autodiagnozę i autokorektę geometrii. SigmaNEST potrafi również rozwinąć bryłę i oznaczyć linie gięcia dla znakowania. Oprogramowanie to pozwala na stworzenie indywidualnych konfiguracji dla konkretnego pracownika, co znacząco przyspiesza i ułatwia jego pracę.

Import

SigmaNEST pozwala na import geometrii 2D i geometrii 3D (brył oraz blach) do obszaru roboczego. W przypadku geometrii płaskiej 2D obsługuje formaty takie jak DXF, DWG, CDL, DSTV ( .nc, .nc1), .NC i wiele innych. Warto podkreślić, że SigmaNEST importuje również z plików PDF.

W zakresie plików DXF oraz DWG jednym ze wspieranych formatów jest najnowsza wersja Autocad-a 2018 czy darmowy DraftSight. Pliki DSTV są z kolei charakterystycznym rozszerzeniem geometrii, które można otrzymać z programów służących do projektowania konstrukcji stalowych np.: Tekla, BoCAD, Advance Steel, Pro-Steel. Tak zapisany format jest świetnie przygotowany do importu, gdyż w strukturze jego zapisu każdy z detali jest opisany materiałem, grubością, krotnością. Po imporcie do SigmaNEST taki detal jest już opisany powyższymi danymi i automatycznie przygotowany do rozkładu. Osobną funkcjonalnością jest możliwość importu kodu NC – czyli tzw. geometria odwrotna. Oznacza to, że z kodu NC możemy wyodrębnić geometrie detali i ponownie przetworzyć je w SigmaNEST.

Istotną opcją z punktu widzenia automatyzacji pracy w firmach jest połączenie programu SigmaNEST z programem 3D w celu bezpośredniego importu takiej geometrii do obszaru roboczego wraz z opisem każdego z detali.

Obecnie SigmaNEST oferuje import modeli 3D (części, złożenia, części typu blacha) z następujących programów: Solid Works, Solid Edge, Autodesk Inventor, Pro/e, Catia, UG NX, Rhino, SpaceClaim. Warto podkreślić, że SigmaNEST oferuje możliwość importu wielu geometrii zapisanych w jednym pliku. Ponadto przeprowadza autodiagnozę i autokorektę geometrii. SigmaNEST potrafi również rozwinąć bryłę i oznaczyć linie gięcia dla znakowania. Oprogramowanie to pozwala na stworzenie indywidualnych konfiguracji dla konkretnego pracownika, co znacząco przyspiesza i ułatwia jego pracę.

Baza danych

Baza danych w programie SigmaNEST pozwala na płynne przetwarzanie informacji związanych z całym procesem obsługi cięcia i wykrawania blach. Możemy w niej znaleźć następujące informacje:

 • Wykaz detali wraz z ich całą historią i rewizjami
 • Wykaz blach: całe arkusze oraz ścinki użyteczne
 • Dane do rozliczenia produkcji: czasy, masy, koszty
 • Wykaz programów NC, które były wypalane oraz wykaz wypalonych detali
 • Możliwość zapisu technologii cięcia danego detalu
 • Wykaz zleceń produkcyjnych
Wykaz detali wraz z ich całą historią i rewizjami
Wykaz detali wraz z ich całą historią i rewizjami
Parametry części
Wykaz blach – całe arkusze
Funkcje SigmaNEST - Baza danych - wykaz blach - całe arkusze
Wykaz blach – ścinki użyteczne
Funkcje SigmaNEST - Baza danych - wykaz blach - ścinki użyteczne
Historia programów
Dane do rozliczenia produkcji
Możliwość zapisu technologii danego detalu
Wykaz zleceń produkcyjnych

Baza danych

Baza danych w programie SigmaNEST pozwala na płynne przetwarzanie informacji związanych z całym procesem obsługi cięcia i wykrawania blach. Możemy w niej znaleźć następujące informacje:

 • Wykaz detali wraz z ich całą historią
  i rewizjami
Wykaz detali wraz z ich całą historią i rewizjami
 • Wykaz blach: całe arkusze oraz ścinki użyteczne
Funkcje SigmaNEST - Baza danych - wykaz blach - całe arkusze
Funkcje SigmaNEST - Baza danych - wykaz blach - ścinki użyteczne
 • Wykaz programów NC, które były wypalane oraz wykaz wypalonych detali
 • Dane do rozliczenia produkcji: czasy, masy, koszty
 • Możliwość zapisu technologii cięcia danego detalu
 • Wykaz zleceń produkcyjnych

Magazyn blach

Moduł obsługi magazynu blach jest dostępny w pakietach Techno oraz Power Pack. Wspiera on technologa podczas procesu rozkładów, informując go o bieżących stanach arkuszy nowych oraz arkuszy odpadowych (zwanych często ścinkami użytecznymi). Dodatkową funkcjonalnością tego magazynu jest obsługa kręgów blach(zwanych również rolkami). SigmaNEST prowadzi pełną inwentaryzację magazynu – ilości arkuszy z rozgraniczeniem na gatunek oraz grubość materiału. Posiada możliwość wpisania do programu podczas definicji arkuszy atestów i wytopów, a także ceny zakupu za kilogram materiału. Umożliwia to wydruk raportu w dowolnym momencie z uwzględnionymi informacjami dotyczącymi ilości arkuszy w magazynie oraz ich masę i koszt.

Warto podkreślić, że w programie SigmaNEST ścinki użytkowe mają kształt rzeczywisty. SigmaNEST oferuje również możliwość zapisywania środków z pierścieni jako arkuszy do dalszego wykorzystania. Na etapie kreowania typu odcięcia, technolog ma możliwość zdecydowania, jakie kształty oraz od jakiej wielkości ścinki użytkowe będą zapisywane do magazynu.

Już na etapie tworzenia rozkładów system podpowiada technologowi, który ścinek użytkowy warto pobrać i w jakiej kolejności. Warto podkreślić, że SigmaNEST wspiera nas w efektywnej redukcji stanów magazynowych arkuszy resztkowych. Kolejnym zadaniem, które możemy realizować w SigmaNEST jest tworzenie wstępnych rozkładów i prognozowanie zapotrzebowania materiałowego na dane zlecenie produkcyjne. Daje nam to możliwość zamówienia materiału „w punkt” – bez tworzenia zbędnych zapasów magazynowych.

Magazyn blach

Moduł obsługi magazynu blach jest dostępny w pakietach Techno oraz Power Pack. Wspiera on technologa podczas procesu rozkładów, informując go o bieżących stanach arkuszy nowych oraz arkuszy odpadowych (zwanych często ścinkami użytecznymi). Dodatkową funkcjonalnością tego magazynu jest obsługa kręgów blach(zwanych również rolkami). SigmaNEST prowadzi pełną inwentaryzację magazynu – ilości arkuszy z rozgraniczeniem na gatunek oraz grubość materiału. Posiada możliwość wpisania do programu podczas definicji arkuszy atestów i wytopów, a także ceny zakupu za kilogram materiału. Umożliwia to wydruk raportu w dowolnym momencie z uwzględnionymi informacjami dotyczącymi ilości arkuszy w magazynie oraz ich masę i koszt.

Warto podkreślić, że w programie SigmaNEST ścinki użytkowe mają kształt rzeczywisty. SigmaNEST oferuje również możliwość zapisywania środków z pierścieni jako arkuszy do dalszego wykorzystania. Na etapie kreowania typu odcięcia, technolog ma możliwość zdecydowania, jakie kształty oraz od jakiej wielkości ścinki użytkowe będą zapisywane do magazynu.

Już na etapie tworzenia rozkładów system podpowiada technologowi, który ścinek użytkowy warto pobrać i w jakiej kolejności. Warto podkreślić, że SigmaNEST wspiera nas w efektywnej redukcji stanów magazynowych arkuszy resztkowych. Kolejnym zadaniem, które możemy realizować w SigmaNEST jest tworzenie wstępnych rozkładów i prognozowanie zapotrzebowania materiałowego na dane zlecenie produkcyjne. Daje nam to możliwość zamówienia materiału „w punkt” – bez tworzenia zbędnych zapasów magazynowych.

Zlecenia produkcyjne i kosztorysowanie

SigmaNEST umożliwia połączenie wielu zleceń dla różnych klientów wg. materiału i grubości (auto zlecenia). Tnąc detale z różnych zleceń na 1 arkuszu, znacząco zminimalizujemy ilość odpadów. Dzięki zleceniom produkcyjnym i kosztorysowaniu osoba planująca kolejność wycinania detali ma pełną kontrolę nad ilością wypalonych elementów, które czekają w kolejnych programach NC oraz detali pozostałych do rozmieszczenia.

Praca na tabeli zleceń produkcyjnych umożliwia:

 • Przekazywanie danych pomiędzy systemami SigmaNEST i ERP w ramach realizacji zleceń produkcyjnych
 • Określanie statusu wykonania poszczególnych detali w zleceniu jako nieukończone, częściowo ukończone, zakończone
 • Identyfikacja atestów oraz wytopów
 • Możliwość nadawania priorytetu konkretnym zadaniom
 • Dobór do utworzonych zadań najlepiej pasujących formatek blach
 • Śledzenie ilości poprawnie wykonanych dotychczas detali z poszczególnych zleceń
 • Tworzenie raportów z rozbilansowaniem masowym, kosztowym poszczególnych detali w ramach poszczególnych zleceń

Rozwinięciem tej funkcjonalności jest możliwość raportowania wykonania poszczególnych detali oraz ich poprawności bezpośrednio z maszyny do bazy danych.
Taką opcję realizuje specjalny moduł o nazwie Color Offload.

Zlecenia produkcyjne i kosztorysowanie

SigmaNEST umożliwia połączenie wielu zleceń dla różnych klientów wg. materiału i grubości (auto zlecenia). Tnąc detale z różnych zleceń na 1 arkuszu, znacząco zminimalizujemy ilość odpadów. Dzięki zleceniom produkcyjnym i kosztorysowaniu osoba planująca kolejność wycinania detali ma pełną kontrolę nad ilością wypalonych elementów, które czekają w kolejnych programach NC oraz detali pozostałych do rozmieszczenia.

Praca na tabeli zleceń produkcyjnych umożliwia:

 • Możliwość nadawania priorytetu konkretnym zadaniom
 • Dobór do utworzonych zadań najlepiej pasujących formatek blach
 • Śledzenie ilości poprawnie wykonanych dotychczas detali z poszczególnych zleceń
 • Tworzenie raportów z rozbilansowaniem masowym, kosztowym poszczególnych detali w ramach poszczególnych zleceń
 • Przekazywanie danych pomiędzy systemami SigmaNEST i ERP w ramach realizacji zleceń produkcyjnych
 • Określanie statusu wykonania poszczególnych detali w zleceniu jako nieukończone, częściowo ukończone, zakończone
 • Identyfikacja atestów oraz wytopów

Rozwinięciem tej funkcjonalności jest możliwość raportowania wykonania poszczególnych detali oraz ich poprawności bezpośrednio z maszyny do bazy danych.

Taką opcję realizuje specjalny moduł o nazwie Color Offload. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej!

Rozkłady

Rozmieszczenie detali na arkuszu w programie SigmaNEST możemy wykonać poprzez rozmieszczenia tworzone z poziomu tabeli zleceń produkcyjnych, auto rozmieszczenia, ręczne rozmieszczenia, mieszane rozmieszczenia – typowe rozkłady. Użytkownik korzystający ze standardowych rozmieszczeń ma do dyspozycji kilka standardowych algorytmów rozkładu: prostokątny, trueshape (kształty rzeczywiste), gilotynowy i wiele innych.

Dzięki kombinacji różnych typów algorytmów, strategii i powtórzeń, użytkownik posiada potężne narzędzie obliczeniowe w zakresie optymalizacji rozmieszczenia detali na arkuszach. Kolejną opcją jest wspomaganie algorytmów rozkładu ustawieniami poszczególnych detali (lustro, włóknistość materiału i kąty obrotu detalu). Innym aspektem, który jest uwzględniany podczas rozkładów w SigmaNEST, jest rozmieszczenie pod kątem użycia konkretnej technologii palenia. Mamy możliwość rozkładu detali na wiele palników, jak również rozkładów przy użyciu wspólnej linii cięcia na tych samych oraz różnych detalach. Możemy zdefiniować priorytety rozkładu dla poszczególnych detali, rozkładu.

Rozkłady

Rozmieszczenie detali na arkuszu w programie SigmaNEST możemy wykonać poprzez rozmieszczenia tworzone z poziomu tabeli zleceń produkcyjnych, auto rozmieszczenia, ręczne rozmieszczenia, mieszane rozmieszczenia – typowe rozkłady. Użytkownik korzystający ze standardowych rozmieszczeń ma do dyspozycji kilka standardowych algorytmów rozkładu: prostokątny, trueshape (kształty rzeczywiste), gilotynowy i wiele innych.

Dzięki kombinacji różnych typów algorytmów, strategii i powtórzeń, użytkownik posiada potężne narzędzie obliczeniowe w zakresie optymalizacji rozmieszczenia detali na arkuszach. Kolejną opcją jest wspomaganie algorytmów rozkładu ustawieniami poszczególnych detali (lustro, włóknistość materiału i kąty obrotu detalu). Innym aspektem, który jest uwzględniany podczas rozkładów w SigmaNEST, jest rozmieszczenie pod kątem użycia konkretnej technologii palenia. Mamy możliwość rozkładu detali na wiele palników, jak również rozkładów przy użyciu wspólnej linii cięcia na tych samych oraz różnych detalach. Możemy zdefiniować priorytety rozkładu dla poszczególnych detali, rozkładu.

Technologia

SigmaNEST ma zaimplementowane odpowiednie technologie pod każdy proces technologiczny obróbki blach:

Ustalanie kolejności cięcia części na arkuszu to kolejny pakiet opcji. Użytkownik może wybrać jeden z kilku automatycznych algorytmów doboru kolejności lub ręcznie zdefiniować kolejność wycinania detali czy poszczególnych konturów detali. W ramach tych opcji możemy również sortować ścieżki NC po procesach, np. znakowanie grupy detali i późniejsze ich wycinanie.

Na etapie importu detali do obszaru roboczego SigmaNEST automatycznie dobiera odpowiednie parametry wejść i wyjść, uwzględniając technologię i maszynę. Dane te są zdefiniowane w odpowiednich tabelach technologicznych, które STIGO implementuje podczas standardowego wdrożenia. Użytkownicy mają możliwość samodzielnej modyfikacji tych parametrów oraz dopisania nowych.

Ścieżkę narzędzia tnącego możemy definiować na etapie rozkładu (na całym arkuszu) lub w trybie części poprzez wcześniejsze określenie technologii cięcia poszczególnych detali przed rozmieszczeniem – funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas pracy z detalami ukosowanymi lub też przy wykrawarce (tzw. punching).

 • Cięcie na wspólną linię
 • Mostki ręczne oraz automatyczne, mostki na zakładkę
 • Jakość cięcia konturów
 • Mikrozłącza
 • Cięcie w locie (Fly-cut)
 • Automatyczna i ręczna repozycja: laser, wykrawarka, combo
 • Automatyczny dobór narzędzi do konturu: wykrawarka, wiercenie otworów w Combo

Technologia

SigmaNEST ma zaimplementowane odpowiednie technologie pod każdy proces technologiczny obróbki blach!

Ustalanie kolejności cięcia części na arkuszu to kolejny pakiet opcji. Użytkownik może wybrać jeden z kilku automatycznych algorytmów doboru kolejności lub ręcznie zdefiniować kolejność wycinania detali czy poszczególnych konturów detali. W ramach tych opcji możemy również sortować ścieżki NC po procesach, np. znakowanie grupy detali i późniejsze ich wycinanie.

Na etapie importu detali do obszaru roboczego SigmaNEST automatycznie dobiera odpowiednie parametry wejść i wyjść, uwzględniając technologię i maszynę. Dane te są zdefiniowane w odpowiednich tabelach technologicznych, które STIGO implementuje podczas standardowego wdrożenia. Użytkownicy mają możliwość samodzielnej modyfikacji tych parametrów oraz dopisania nowych.

Ścieżkę narzędzia tnącego możemy definiować na etapie rozkładu (na całym arkuszu) lub w trybie części poprzez wcześniejsze określenie technologii cięcia poszczególnych detali przed rozmieszczeniem – funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas pracy z detalami ukosowanymi lub też przy wykrawarce (tzw. punching).

 • Cięcie na wspólną linię
 • Mostki ręczne oraz automatyczne, mostki na zakładkę
 • Jakość cięcia konturów
 • Mikrozłącza
 • Cięcie w locie (Fly-cut)
 • Automatyczna i ręczna repozycja: laser, wykrawarka, combo
 • Automatyczny dobór narzędzi do konturu: wykrawarka, wiercenie otworów w Combo

Raportowanie

SigmaNEST oferuje bardzo duże możliwości w zakresie raportowania z różnych obszarów programu. Typowe raporty, jakie możemy obecnie zaoferować naszym klientom to:

 • Zestawienie masowe oraz kosztowe z magazynu arkuszy całych oraz ścinków użytkowych
 • Zestawienie kształtów ścinków użytkowych do inwentaryzacji magazynu
 • Lista części w zleceniu
 • Naklejki, etykiety na wycinane detale z danego arkusza z kodem kreskowym lub bez niego
 • Mapka rozkładu z wykazem detali, mas, kosztów
 • Kosztorys wycięcia detali z danego arkusza
 • Kosztorys wycięcia całego zlecenia z uwzględnieniem: materiałów, czasów cięcia i ilości przebić, roboczogodziny maszyny i innych
 • Stopień zaawansowania realizacji zlecenia

Obecnie z SigmaNEST możemy wyciągnąć wszystkie informacje dotyczące takich danych jak:

 • CZAS: czystego cięcia, ruchów jałowe, czasów przebić, czasów zmiany narzędzi, repozycji
 • MASA: netto detali, brutto detali, prostokątna detali, masa ażuru, masa ubytku szczelinowego
 • KOSZT: wycięcia 1 arkusza, wycięcia całego zlecenia, koszty pomocnicze (inne operacje)

Program uwzględnia powyższe informacje po uzupełnieniu danych związanych z tabelami technologicznymi danej maszyny: czasy cięcia, przebicia dobrane w zależności od grubości i materiału, kompensacje oraz kosztami związanymi z roboczogodziną pracy maszyny, kosztem za przebicie, kosztem od metra cięcia.

Raportowanie

SigmaNEST oferuje bardzo duże możliwości w zakresie raportowania z różnych obszarów programu. Typowe raporty, jakie możemy obecnie zaoferować naszym klientom to:

 • Zestawienie masowe oraz kosztowe z magazynu arkuszy całych oraz ścinków użytkowych
 • Zestawienie kształtów ścinków użytkowych do inwentaryzacji magazynu
 • Lista części w zleceniu
 • Naklejki, etykiety na wycinane detale z danego arkusza z kodem kreskowym lub bez niego
 • Mapka rozkładu z wykazem detali, mas, kosztów
 • Kosztorys wycięcia detali z danego arkusza
 • Kosztorys wycięcia całego zlecenia z uwzględnieniem: materiałów, czasów cięcia i ilości przebić, roboczogodziny maszyny i innych
 • Stopień zaawansowania realizacji zlecenia

Obecnie z SigmaNEST możemy wyciągnąć wszystkie informacje dotyczące takich danych jak:

 • CZAS: czystego cięcia, ruchów jałowe, czasów przebić, czasów zmiany narzędzi, repozycji
 • MASA: netto detali, brutto detali, prostokątna detali, masa ażuru, masa ubytku szczelinowego
 • KOSZT: wycięcia 1 arkusza, wycięcia całego zlecenia, koszty pomocnicze (inne operacje)

Program uwzględnia powyższe informacje po uzupełnieniu danych związanych z tabelami technologicznymi danej maszyny: czasy cięcia, przebicia dobrane w zależności od grubości i materiału, kompensacje oraz kosztami związanymi z roboczogodziną pracy maszyny, kosztem za przebicie, kosztem od metra cięcia.

ZACZNIJ CZERPAĆ ZYSKI JUŻ DZIŚ!

Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
lub przetestuj oprogramowanie

SigmaNEST - wersja demo

Zacznij czerpać zyski już dziś!

Wypełnij formularz
– skontaktujemy się z Tobą

SigmaNEST - wersja demo

  Polityka prywatności i szczegóły udzielonych zgód