Integracja programów w firmie

  • Niezawodna architektura Microsoft DTC

  • Połączenie dwukierunkowe

  • Synchronizacja kosztorysowania

Zapytaj o demo

Moduł integracji SimTrans SigmaNEST

Simtrans™ jest narzędziem służącym do wymiany informacji pomiędzy SigmaNEST a systemami Planowania Zapotrzebowania Materiałowego (ang. MRP), rejestracją zleceń czy innymi systemami zarządzającymi typu ERP w firmie. SigmaNEST znajduje się w centrum wszelkich operacji wytwarzania, utrzymując własną bazę części, zleceń oraz materiałów. SimTrans pozwala na komunikację z SigmaNEST oraz jej bazą, innym systemom wymiany informacji wewnątrz firmy. Integracja programów z SigmaNEST to jeden z kluczowych atutów programu!

SimTrans™ Enterprise został zaprojektowany przede wszystkim po to, aby dbać o wymianę danych pomiędzy biurem głównym a podporządkowanymi mu jednostkami produkcyjnymi. Sprzężenie systemu odbywa się z pojedynczej lokalizacji. Wszelkie dane są przekazywane do poszczególnych jednostek, a następnie informacje zwrotne z każdej z nich są wysyłane do jednostki centralnej w celu analizy i raportowania do systemu zarządzania firmą.

Dostępne opcje

  • Sieć rozległa (WAN), umożliwiająca połączenie wielu jednostek
  • Niezawodna architektura Microsoft DTC (Distributed Transaction Coordinator)
  • Przetwarzanie BOM oraz importowanie części w seriach
  • Możliwość definiowania zleceń produkcyjnych
  • Połączenie dwukierunkowe: Transakcja zleceń, Transakcja materiału, Transakcja informacji o stopniu ukończenia zleceń, Informacja zwrotna o zużyciu materiału
  • Mechanizm wymiany danych obejmujący Microsoft SQL, Oracle lub serwisy sieciowe
  • Informacje o statusie postępu prac na hali produkcyjnej dzięki kodom kreskowym, plikom przekazywanym ze sterownika maszyny CNC lub konsoli na hali produkcyjnej
  • Synchronizacja kosztorysowania bazująca na materiale

Moduł integracji SimTrans

Moduł integracji SimTrans SigmaNEST

Integracja SimTrans z PDM

  • Wywoływanie informacji o statusie oraz planie rozwoju produktu
  • Aktualizacja rewizji części w tle
  • Teamcenter, Windchill oraz PDM Enterprise
  • Śledzenie rewizji części

Więcej informacji: