Integracja programów w firmie

 • Niezawodna architektura Microsoft DTC

 • Połączenie dwukierunkowe

 • Synchronizacja kosztorysowania

Moduł integracji SimTrans SigmaNEST

SimTrans™ jest narzędziem służącym do wymiany informacji pomiędzy SigmaNEST a systemami Planowania Zapotrzebowania Materiałowego (ang. MRP), rejestracją zleceń czy innymi systemami zarządzającymi typu ERP w firmie. SigmaNEST znajduje się w centrum wszelkich operacji wytwarzania, utrzymując własną bazę części, zleceń oraz materiałów. SimTrans pozwala na komunikację z SigmaNEST oraz jej bazą, innym systemom wymiany informacji wewnątrz firmy. Integracja programów z SigmaNEST to jeden z kluczowych atutów programu!

SimTrans™ Enterprise został zaprojektowany przede wszystkim po to, aby dbać o wymianę danych pomiędzy biurem głównym a podporządkowanymi mu jednostkami produkcyjnymi. Sprzężenie systemu odbywa się z pojedynczej lokalizacji. Wszelkie dane są przekazywane do poszczególnych jednostek, a następnie informacje zwrotne z każdej z nich są wysyłane do jednostki centralnej w celu analizy i raportowania do systemu zarządzania firmą.

Udostępnianie danych pomiędzy całą firmą

SimTrans jest sieciowym menedżerem transakcji, który likwiduje przerwę między różnymi systemami zaczynając od systemu CAD/CAM do rozkładu, poprzez automatyzację warsztatową, aż do systemu do zarządzania. Przetwarzanie danych i informacja zwrotna w czasie rzeczywistym usprawnia cały proces, ponieważ SimTrans komunikuje się z systemami za pomocą transakcji w obrębie bazy danych.

 • Sieć rozległa (WAN), umożliwiająca połączenie wielu jednostek
 • Niezawodna architektura Microsoft DTC (Distributed Transaction Coordinator)
 • Przetwarzanie BOM oraz importowanie części w seriach
 • Możliwość definiowania zleceń produkcyjnych
 • Synchronizacja kosztorysowania bazująca na materiale
 • Połączenie dwukierunkowe: Transakcja zleceń, Transakcja materiału, Transakcja informacji o stopniu ukończenia zleceń, Informacja zwrotna o zużyciu materiału
 • Mechanizm wymiany danych obejmujący Microsoft SQL, Oracle lub serwisy sieciowe
 • Informacje o statusie postępu prac na hali produkcyjnej dzięki kodom kreskowym, plikom przekazywanym ze sterownika maszyny CNC lub konsoli na hali produkcyjnej
Moduł integracji SimTrans SigmaNEST

Chcesz dowiedzieć się więcej o integracji SigmaNEST z PDM? Kliknij tutaj!

Nieprzerwany transfer w czasie rzeczywistym

Gdy nowe zamówienie jest wprowadzone do systemu MRP, SimTrans automatycznie komunikuje się i wysyła informacje o tym zdarzeniu do pozostałych aplikacji w czasie rzeczywistym. Taka automatyzacja pozwala na śledzenie zleceń produkcyjnych, ich aktualizacji i przesłanej informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym. Dostęp do SimTrans można uzyskać z dowolnej platformy włączając w to urządzenia pracujące na systemach Windows, macOS, Linux, iOS i Android.

Nieprzerwana komunikacja

 • Wymiana danych w czasie rzeczywistym pomiędzy systemem SigmaTEK i systemem do zarządzania, pozwala na natychmiastowy dostęp do dokładnych informacji
 • Podgląd statusu każdego zamówienia z dowolnego urządzenia, na każdym etapie procesu produkcyjnego
 • Możliwość otrzymywania automatycznych raportów poprzez email, informujących o aktualnym statusie
 • Tabela transakcji pozwala na dodawanie nowych arkuszy na magazyn, modyfikację istniejących już arkuszy (pod warunkiem, że nie są w procesie) oraz modyfikację lub wstrzymanie istniejących zleceń produkcyjnych

Najwyższa wydajność

 • Automatyczny transfer informacji na temat części i magazynu eliminuje czasochłonne, ręczne wprowadzanie danych
 • Możliwość ustawienia automatycznej konwersji plików CAD 2D i 3D, aby szybko je przerobić na części gotowe do rozkładu, a co za tym idzie przyspieszyć przetwarzanie zamówień
 • Znaczna redukcja błędów ludzkich poprzez automatyzacje wymiany wszystkich danych
 • Osiągnięcie produkcji w trybie pełnej automatyzacji na produkcji, z wykorzystaniem plików wsadowych
 • Zasilanie systemu do zarządzania, danymi na różnych etapach przetwarzania zamówienia, takimi jak wykonanie zleceń produkcyjnych, konsumpcja materiału, itp.

Uniwersalne rozwiązanie

 • Standardowy dla przemysłu, format bazy danych (SQL) pozwala na połączenie z dowolnym systemem do zarządzania
 • Kompatybilność z plikami TXT, CSV i innymi standardowymi formatami ułatwia konfiguracje
 • Ponad 40 typów transakcji gotowych do użycia
 • Instalacja, szkolenie i konsultacje dla SimTrans możliwe są na miejscu, w Twojej siedzibie lub zdalnie
 • Wywoływanie informacji o statusie oraz planie rozwoju produktu
 • Aktualizacja rewizji części w tle