Zarządzanie produkcją w branży metalowej

  • Oszczędzanie czasu dzięki łatwemu śledzeniu wszystkich operacji

  • Większa ilość realizacji zleceń dzięki szybkiemu tworzeniu wycen i zamówień

  • Integracja z systemem CAD/CAM – SigmaNEST

Program ERP dla branży metalowej

SigmaMRP to system do zarządzania produkcją, dedykowany dla branży metalowej, zintegrowany z SigmaNEST. Jak sama nazwa wskazuje, to program z rodziny systemów MRP (ang. Material Resource Planning), a więc system do planowania zapotrzebowania materiałowego, który może ułatwić pracę oraz wszelką tworzoną dokumentację. Cały system ma strukturę modułową, dzięki czemu możemy go w pełni skonfigurować, dostosowując jego funkcjonalność do własnych potrzeb. Nasz program ERP dla branży metalowej posiada szereg funkcji, które zaprezentowaliśmy poniżej.

Poznaj moduły SigmaMRP

Moduł księgowości

Wybieraj te transakcje, które chcesz wyeksportować do systemu księgowego – zarówno transakcje sprzedaży, jak i zakupu

Moduł planowania

Szybko orientuj się we wszystkich zleceniach, które są zaplanowane na poziomie zlecenia, części lub harmonogramu

Moduł kalendarza

Prowadź szczegółowy kalendarz w branży metalowej, wypełniony ważnymi zadaniami i funkcją śledzenia relacji z klientami

Moduł kontaktów

Przechowuj wszystkie szczegółowe informacje na temat Twoich klientów, dostawców czy partnerów w jednym miejscu

Moduł produktów

Zarządzaj i twórz produktową bazę danych, konfiguruj kalkulacje i wyceny obejmujące całe przedsiębiorstwo

Moduł zakupów

Sporządzaj zamówienia zakupów dla produktów, usług własnych lub zleconych, funkcjonujących w Twoim przedsiębiorstwie

Moduł raportów

Twórz różnorodne sprawozdania, na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych ze zdjęciami oraz wykresami

Moduł części

Dodawaj pozycje do tworzonej oferty cenowej: rodzaj materiału, rodzaj wykończenia, wszystkie zakresy cenowe, finalne wymiary itd.

Moduł zadań

Na bieżąco śledź wszystkie działania dotyczące ofert cenowych, zamówień, dostaw i faktur firmy od momentu wyceny po fakturowanie

Inetegracja

Integracja magazynu

Integracja magazynów, które istnieją w obu programach (dzięki temu mogą działać autonomicznie), obejmuje arkusze blach, które dotyczą maszyn obsługiwanych przez program SigmaNEST. Współpraca polega na tym, że wszystkie arkusze oznaczone jako te przeznaczone do cięcia w SigmaNEST, po zamówieniu i przyjęciu ich na magazyn w programie SigmaMRP, lądują także w magazynie programu SigmaNEST. Informacja zwrotna, która jest wysyłana od programu SigmaNEST do programu SigmaMRP polega na:

  • pochłanianiu odpowiedniej partii materiału, jeżeli dany arkusz został zużyty w całości,
  • tworzeniu odpadów, jeżeli zostaną one zdefiniowane przy generowaniu ścieżki.

Dzięki temu mamy pełną informację o rzeczywistym stanie magazynu w obu systemach oraz o kształtach odciętych odpadów, a wszystko to dzieje się w sposób automatyczny!

Integracja zamówień i zleceń produkcyjnych

Wszystkie kształty, które są wycinane są w programie SigmaNEST, noszą nazwę części. Jednak jak wiadomo, w pełnej produkcji jest to przeważnie jedynie półfabrykat, który dopiero po dalszych procesach technologicznych jest gotowym wyrobem, wysyłanym do klienta. Taką opcję posiada program SigmaMRP, dzięki któremu w prosty sposób możemy zdefiniować oraz wycenić nawet najbardziej skomplikowane złożenie. Integracja w tym wypadku, pozwala na import półfabrykatu, stworzonego w programie SigmaNEST, wraz z jego parametrami, do programu SigmaMRP oraz rozbudowanie go o inne elementy i operacje.

Dzięki temu w sposób automatyczny możemy zaimportować m.in. informację o dokładnym czasie cięcia oraz koszcie, jaki jest konieczny do wycięcia określonego kształtu.

Integracja wyrobów

Program MRP umożliwia także zestawienie naszych wyrobów, aby je wycenić. Dzięki tej funkcjonalności możemy w prosty sposób prognozować różne kosztorysy danego zapytania, co pozwala na porównywanie jego rentowności oraz prognozowanie naszego zysku. Jeżeli dana wycena zmieni status na zlecenie produkcyjne, w tym momencie wszystkie półfabrykaty, które muszą zostać wykonane na maszynach obsługiwanych przez program SigmaNEST, zostają przeniesione do nowo utworzonego zlecenia w programie, dzięki czemu osoba rozkładająca elementy ma informację o pracy, jaką musi wykonać i wysłać na maszynę.

Możliwości oprogramowania obejmują o wiele więcej. Dzięki ich połączeniu możemy np. bazować na systemach do projektowania detali (synchronizacja SigmaNEST z programami 3D, np. SolidWorks). Istnieje także możliwość integracji SigmaMRP z programem księgowym (przykładowo SAGE lub QuickBooks).