Integracje MRP/ERP

  • Kontrahenci

  • Magazyn

  • Wyceny

  • Zamówienia

  • Zlecenia produkcyjne

  • Rozbilansowanie masowe

Zapytaj o demo

Integracje ERP/MRP z SigmaNEST

Nasze oprogramowanie do optymalizacji cięcia jest zintegrowane z wieloma programami, a ich liczba ciągle się zwiększa. Integracje ERP / MRP nie są gotowymi rozwiązaniami. Nasi specjaliści piszą integracje jedno- lub dwukierunkowe pod indywidualne potrzeby naszych klientów. Zakres obsługi w ramach integracji SigmaNest z ERP: Kontrahenci, Magazyn, Zamówienia, Zlecenia produkcyjne, Wyceny, Rozbilansowanie masowe, Atesty/wytopy.

Kontrahenci

W zakresie obsługi danych o kontrahentach, komunikacja jest jednokierunkowa. Dane o klientach przekazywane są z systemu ERP do SigmaNEST. Dane te zawierają podstawowe informacje o kontrahencie: nazwę, adres, NIP itp. Interfejs ten pozwala na wprowadzenie nowych kontrahentów i/lub aktualizację danych już istniejących. W obu przypadkach wykorzystywany jest ten sam komunikat.

Magazyn

W ramach obsługi Magazynu system pozwoli na przesyłanie danych o nowych arkuszach z systemu ERP do SIGMA. Za pośrednictwem tego samego komunikatu można wprowadzać zmiany stanu już istniejących materiałów. W komunikacie NIE są przekazywane dane różnicowe, ale bieżący stan po wykonaniu operacji.

Zlecenia

SigmaNEST umożliwia integrację systemu ERP/MRP z modułem zleceń oraz śledzenie postępu wykonania zleceń i detali (kompletne, częściowe, zakończone). Program pozwala także na łączenie detali według gatunków, grubości oraz po dacie wykonania różnych zleceń.

Programy zintegrowane z SigmaNEST