Ukosowanie blach

 • Automatyczne przejścia między poszczególnymi fazami

 • Eliminacja zbędnego ukosowania

 • Łatwiejsze programowanie z ukosowaniem w SigmaNEST

Zapytaj o demo

Moduł ukosowania SigmaNEST

SigmaNEST jest liderem w technologii ukosowania w każdym procesie cięcia. Wykonywanie ukosowania jest szybkie i dokładne zarówno przy cięciu stali czarnej plazmą jak i marmuru za pomocą strumienia wodą. SigmaNEST powoduje, że ukosowanie jest intuicyjne i wykonalne w całym cyklu od projektu aż do produkcji. Plik może być zaimportowany praktycznie w dowolnym formacie, a SigmaNEST przejmie dane ukosowania w nim zawarte. Ponieważ detale są juz rozmieszczone to ukosowane krawędzie zostaną automatycznie uwzględnione i nesting zostanie zoptymalizowany w przedziale tolerancji cięcia koniecznym do wykonania dokładnego ukosowania krawędzi. 

Oprócz automatycznego zastosowania ukosowania, SigmaNEST wizualizuje modyfikacje umożliwiając operatorowi dokładne sprawdzenie jakości w czasie rzeczywistym. SigmaNEST zapewnia nieporównywalnie dużą dokładność przy ukosowaniu.

Menadżer informacji

 • Automatyczne rozpoznawanie ukosowania ze wszystkich głównych systemów CAD
 • Różne typy pętli narożników
 • Tabela technologiczna dla ukosowania
 • Utrzymywanie kierunku prostopadłego do ruchu
 • Ukosowanie z wykorzystaniem kilku palników
 • Ukosowanie 5-osiowe
 • Wspieranie różnych procesów, takich jak znakowanie, wstępne przebicie i wiercenie
 • Parametry części dotyczące ukosowania, pozycjonowania, wejść i wyjść mogą być zapisane w bazie części w celu późniejszego wykorzystania
Moduł ukosowania SigmaNEST - ukosowanie blach

Dostępne ukosowanie blach

 • Ukosowanie STAŁE
 • Ukosowanie ZMIENNE
 • Ukosowanie na CAŁEJ DŁUGOŚCI krawędzi
 • Ukosowanie ŚLEPE (na określonej długości)
 • Ukosowanie DOLNE V
 • Ukosowanie GÓRNE V
 • Ukosowanie DOLNE Y
 • Ukosowanie GÓRNE Y
 • Ukosowanie K

Więcej informacji:

 • Tworzenie ślepego ukosowania w SigmaNEST
 • Ślepe ukosowanie – import modelu 3D

Obsługiwane maszyny

 • Ajan
 • Ajan
 • Ermaksan
 • ESAB
 • Farley
 • FICEP
 • Flow
 • Hypertherm
 • Koike
 • Mazak
 • MGM
 • Messer Cutting Systems
 • Microstep
 • OMAX
 • PTV
 • Air Liquide
 • Soitaab
 • Stigal
 • TCI
 • Voortman