Ukosowanie blach

 • Automatyczne przejścia między poszczególnymi fazami

 • Eliminacja zbędnego ukosowania

 • Łatwiejsze programowanie z ukosowaniem w SigmaNEST

Ukosowanie blach – moduł SigmaNEST

SigmaNEST jest liderem w technologii ukosowania w każdym procesie cięcia. Wykonywanie ukosowania jest szybkie i dokładne zarówno przy cięciu stali czarnej plazmą jak i marmuru za pomocą strumienia wodą. SigmaNEST powoduje, że ukosowanie jest intuicyjne i wykonalne w całym cyklu od projektu aż do produkcji. Plik może być zaimportowany praktycznie w dowolnym formacie, a SigmaNEST przejmie dane ukosowania w nim zawarte. Ponieważ detale są juz rozmieszczone to ukosowane krawędzie zostaną automatycznie uwzględnione i nesting zostanie zoptymalizowany w przedziale tolerancji cięcia koniecznym do wykonania dokładnego ukosowania krawędzi. 

Oprócz automatycznego zastosowania ukosowania, SigmaNEST wizualizuje modyfikacje umożliwiając operatorowi dokładne sprawdzenie jakości w czasie rzeczywistym. SigmaNEST zapewnia nieporównywalnie dużą dokładność przy ukosowaniu.

SigmaNEST do cięcia z ukosowaniem krawędzi

Cięcie z ukosowaniem krawędzi polega na takim ustawieniu wiązki tnącej, aby w wyniku cięcia powierzchnia boczna i powierzchnia górna powstałej części tworzyły kąt inny niż 90°. Celem tego zabiegu jest przygotowanie powierzchni części do procesu spawania. Ukosowanie krawędzi przyczynia się do uzyskania prawidłowej jakościowo spoiny.

Ukosowanie może być wykonywane na blachach (arkusze, rury) oraz materiałach takich jak drewno lub kompozyt. W zależności od rodzaju materiału, proces ukosowania wiąże się z różnymi aspektami technologicznymi. Niezależnie od stopnia złożoności wykonywanej fazy, proces ten wymaga doświadczenia technologicznego, znajomości wpływu obróbki na materiał, a także wiedzy dotyczącej wykorzystywanej maszyny.

Ukosowanie blach - moduł SigmaNEST

Podczas cięcia z ukosowaniem krawędzi kluczowe są trzy parametry: prędkość posuwu roboczego, kąt pochylenia głowicy, szczelina cięcia. Dodatkowy parametr, którym jest kąt pochylenia głowicy, to element odróżniający proces cięcia na prosto od procesu cięcia z ukosowaniem krawędzi. Zastosowanie ściśle określonych w tabelach technologicznych parametrów ma istotny wpływ na otrzymanie fazy o odpowiedniej geometrii.

Menadżer informacji

 • Automatyczne rozpoznawanie ukosowania ze wszystkich głównych systemów CAD
 • Różne typy pętli narożników
 • Tabela technologiczna dla ukosowania
 • Utrzymywanie kierunku prostopadłego do ruchu
 • Ukosowanie z wykorzystaniem kilku palników
 • Ukosowanie 5-osiowe
 • Wspieranie różnych procesów, takich jak znakowanie, wstępne przebicie i wiercenie
 • Parametry części dotyczące ukosowania, pozycjonowania, wejść i wyjść mogą być zapisane w bazie części w celu późniejszego wykorzystania

Dostępne ukosowanie blach

 • Ukosowanie STAŁE
 • Ukosowanie ZMIENNE
 • Ukosowanie na CAŁEJ DŁUGOŚCI krawędzi
 • Ukosowanie ŚLEPE (na określonej długości)
 • Ukosowanie DOLNE V
 • Ukosowanie GÓRNE V
 • Ukosowanie DOLNE Y
 • Ukosowanie GÓRNE Y
 • Ukosowanie K

Więcej informacji

 • Tworzenie ślepego ukosowania w SigmaNEST
 • Ślepe ukosowanie – import modelu 3D

Obsługiwane maszyny

 • Ajan
 • Ajan
 • Ermaksan
 • ESAB
 • Farley
 • FICEP
 • Flow
 • Hypertherm
 • Koike
 • Mazak
 • MGM
 • Messer Cutting Systems
 • Microstep
 • OMAX
 • PTV
 • Air Liquide
 • Soitaab
 • Stigal
 • TCI
 • Voortman