Program do cięcia rur i profili – SigmaTUBE 

 • Automatyczne wykrywanie powierzchni do obrobienia 

 • Automatyczna ścieżka narzędzia i tworzenie kodu NC

 • Maksymalne wykorzystanie materiału dzięki rozkładowi TrueShape

Zapytaj o demo

Program do cięcia rur i profili – SigmaTUBE 

 • Automatyczne wykrywanie powierzchni do obrobienia 

 • Automatyczna ścieżka narzędzia i tworzenie kodu NC

 • Maksymalne wykorzystanie materiału dzięki rozkładowi TrueShape

Zapytaj o demo

Program do cięcia rur i profili – SigmaTUBE

SigmaTUBE to kompleksowy program do cięcia rur i profili, który działa w środowisku SolidWORKS. SigmaTUBE jest oprogramowaniem obsługującym różne typy profili i rur, takie jak: profile okrągłe, profile prostokątne i kwadratowe, profile o przekroju trójkątnym czy sześciokątnym, dwuteowniki, ceowniki, kątowniki oraz te nieszablonowe, wymodelowane przez użytkownika. SigmaTUBE umożliwia wykorzystanie zaawansowanych funkcji maszyn Mazak FabriGear, Trumpf, BLM, Bystronic, Amada oraz innych maszyn tnących 3D, przez co ich potencjał jest zmaksymalizowany.

 •  Zaawansowany nesting i łatwe nakładanie ścieżki 
 •  Automatyczne rozpoznawanie właściwości części ze złożenia
 • Elastyczne tworzenie modeli do wycięcia 
 • Łatwe i szybkie nakładanie ścieżki NC 
 • Praca na zleceniach produkcyjnych
 • Pełne środowisko 3D 
 • Edytowalne raporty i zarządzanie danymi 

Program do cięcia rur i profili – SigmaTUBE

SigmaTUBE to kompleksowy program do cięcia rur i profili, który działa w środowisku SolidWORKS. SigmaTUBE jest oprogramowaniem obsługującym różne typy profili i rur, takie jak: profile okrągłe, profile prostokątne i kwadratowe, profile o przekroju trójkątnym czy sześciokątnym, dwuteowniki, ceowniki, kątowniki oraz te nieszablonowe, wymodelowane przez użytkownika. SigmaTUBE umożliwia wykorzystanie zaawansowanych funkcji maszyn Mazak FabriGear, Trumpf, BLM, Bystronic, Amada oraz innych maszyn tnących 3D, przez co ich potencjał jest zmaksymalizowany.

 •  Zaawansowany nesting i łatwe nakładanie ścieżki 
 •  Automatyczne rozpoznawanie właściwości części ze złożenia
 • Elastyczne tworzenie modeli do wycięcia 
 • Łatwe i szybkie nakładanie ścieżki NC 
 • Praca na zleceniach produkcyjnych
 • Pełne środowisko 3D 
 • Edytowalne raporty i zarządzanie danymi 

Korzyści SigmaTUBE

SigmaTUBE jest oprogramowaniem służącym do optymalizacji nestingu rur i profili. Umożliwia ono automatyczne rozbijanie złożeń na poszczególne części, tworzenie zadań nestingowych oraz rozkład części pozwalający na otrzymanie maksymalnego uzysku materiału i nałożenie ścieżki cięcia w zaledwie kilka sekund. Dzięki SigmaTUBE użytkownik może programować pliki całych złożeń o wielu różnych kształtach i wymiarach w jednym cyklu. Dodatkowo, oprogramowanie jest całkowicie zintegrowane z SOLIDWORKS, gwarantując pomocne rozwiązanie do nestingu od CAD do CAM. Wykorzystaj zalety jakie daje zaawansowany algorytm nestingu i pracuj bez ograniczeń w kompletnym środowisku 3D.

 • SigmaTUBE działa jako dodatek w środowisku SolidWorks
 • Detekcja kolizji pomiędzy palnikiem a elementem ciętym
 • Optymalizowanie zużycia materiałowego oraz  pracy maszyny
 • Podgląd symulacji cięcia 3D uwzględniający widok ciętego profilu, głowicy tnącej i całej maszyny
 • Automatyczna kompensacja geometrii części ciętych palnikiem normalnie (prostopadle) do powierzchni
 • Jedno oprogramowanie dla wszystkich głównych maszyn tnących
 • Rozkład automatyczny, ręczny, podstawowy, prostokątny, zaawansowany i na wspólną linię
 • Wysokiej jakości interfejs graficzny, umożliwiający modyfikowanie wartości kąta pochylenia palnika, obrotu palnika oraz obrotnicy podczas cięcia skomplikowanych kształtów
Program do cięcia rur i profili

Korzyści SigmaTUBE

 SigmaTUBE jest oprogramowaniem służącym do optymalizacji nestingu rur i profili. Umożliwia ono automatyczne rozbijanie złożeń na poszczególne części, tworzenie zadań nestingowych oraz rozkład części pozwalający na otrzymanie maksymalnego uzysku materiału i nałożenie ścieżki cięcia w zaledwie kilka sekund. Dzięki SigmaTUBE użytkownik może programować pliki całych złożeń o wielu różnych kształtach i wymiarach w jednym cyklu. Dodatkowo, oprogramowanie jest całkowicie zintegrowane z SOLIDWORKS, gwarantując pomocne rozwiązanie do nestingu od CAD do CAM. Wykorzystaj zalety jakie daje zaawansowany algorytm nestingu i pracuj bez ograniczeń w kompletnym środowisku 3D.

 • SigmaTUBE działa jako dodatek w środowisku SolidWorks
 • Detekcja kolizji pomiędzy palnikiem a elementem ciętym
 • Optymalizowanie zużycia materiałowego oraz  pracy maszyny
 • Podgląd symulacji cięcia 3D uwzględniający widok ciętego profilu, głowicy tnącej i całej maszyny
 • Automatyczna kompensacja geometrii części ciętych palnikiem normalnie (prostopadle) do powierzchni
 • Jedno oprogramowanie dla wszystkich głównych maszyn tnących
 • Rozkład automatyczny, ręczny, podstawowy, prostokątny, zaawansowany i na wspólną linię
 • Wysokiej jakości interfejs graficzny, umożliwiający modyfikowanie wartości kąta pochylenia palnika, obrotu palnika oraz obrotnicy podczas cięcia skomplikowanych kształtów
Program do cięcia rur i profili

Funkcje SigmaTUBE

Funkcja przetwarzania złożeń pozwala wybrać do nestingu tylko rury i w trakcie jednego procesu, przekształcić cały plik złożenia składającego się z profili prostokątnych, okrągłych, kątowników, ceowników i płaskowników. Opcja Autozadania rozdziela poszczególne profile i materiały za pomocą jednego kliknięcia, a nasz algorytm nestingu dobiera najbardziej odpowiednie surowce z materiału tak, aby uzysk był jak najwyższy.

 • Intuicyjne rozlokowanie funkcji i narzędzi zapewnia prostą obsługę dla użytkownika
 • Komunikaty prowadzące użytkownika przez cały proces programowania
 • Automatyczne rozpoznawanie odcięć końców elementów
 • Obsługiwane technologie cięcia i grawerowania
 • Kompensacja narzędzia tnącego z poziomu programu
 • Ukosowanie krawędzi
 • Bezproblemowy rozkład profili i generowanie kodu w środowisku SolidWorks
 • Wsparcie dla wielu konfiguracji złożeń
 • Funkcje dla przygotowania do spawania
 • Odświeżenie modelu powodujące zmiany konstrukcyjne
 • Parametry cięcia przechowywane w tabelach technologicznych
 • Zmienne warunki cięcia podczas cięcia naroży oraz ramping
 • Szybsze zarządzanie zleceniami
 • Nie wymagany jest żaden zewnętrzy program typu CAM
 • Uproszczone programowanie zwiększa efektywność pracy
 • Automatyczne generowanie ścieżki narzędzia NC z trybu modelu części
 • Mikro-złącza
Program do cięcia rur i profili

Funkcje SigmaTUBE

Funkcja przetwarzania złożeń pozwala wybrać do nestingu tylko rury i w trakcie jednego procesu, przekształcić cały plik złożenia składającego się z profili prostokątnych, okrągłych, kątowników, ceowników i płaskowników. Opcja Autozadania rozdziela poszczególne profile i materiały za pomocą jednego kliknięcia, a nasz algorytm nestingu dobiera najbardziej odpowiednie surowce z materiału tak, aby uzysk był jak najwyższy.

 • Intuicyjne rozlokowanie funkcji i narzędzi zapewnia prostą obsługę dla użytkownika
 • Komunikaty prowadzące użytkownika przez cały proces programowania
 • Automatyczne rozpoznawanie odcięć końców elementów
 • Obsługiwane technologie cięcia i grawerowania
 • Kompensacja narzędzia tnącego z poziomu programu
 • Ukosowanie krawędzi
 • Bezproblemowy rozkład profili i generowanie kodu w środowisku SolidWorks
 • Wsparcie dla wielu konfiguracji złożeń
 • Funkcje dla przygotowania do spawania
 • Odświeżenie modelu powodujące zmiany konstrukcyjne
 • Parametry cięcia przechowywane w tabelach technologicznych
 • Zmienne warunki cięcia podczas cięcia naroży oraz ramping
 • Szybsze zarządzanie zleceniami
 • Nie wymagany jest żaden zewnętrzy program typu CAM
 • Uproszczone programowanie zwiększa efektywność pracy
 • Automatyczne generowanie ścieżki narzędzia NC z trybu modelu części
 • Mikro-złącza
Program do cięcia rur i profili

 Rozkład rur i profili dla maszyn plazmowych i laserowych 

SigmaTUBE przetwarza całe złożenie i identyfikuje profile do wycięcia. Części są automatycznie zgrupowane według typu profilu i materiału. Automatyczne tworzenie zadań do wykonania upraszcza proces produkcyjny i ułatwia tworzenie planów cięcia dla całych złożeń, które można podsumować raportami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb. 

Inteligentna detekcja modelu

Inteligentna detekcja modelu

SigmaTUBE automatycznie rozpoznaje sekcje profili, które powinny zostać wycięte na maszynie. Oprogramowanie to nie tylko wskazuje, które pętle wyciąć, ale również rozpoznaje linie, płaskie łuki oraz łuki 3D. W celu otrzymania szybszego i lepszego jakościowo cięcia SigmaTUBE wycina łuki i linie w sposób ciągły, a nie składający się z bardzo wielu liniowych segmentów. Inteligentne rozpoznawanie cech modelu pozwala na przyspieszenie generowania kodu NC.

Generowanie ścieżki narzędzia NC

Generowanie ścieżki NC - SigmaTUBE

SigmaTUBE prowadzi użytkownika przez generowanie wieloosiowej ścieżki narzędzia. Parametry takie jak przyporządkowanie układu współrzędnych, wybranie osi obrotowych czy zdefiniowanie podziałki ścieżki z łatwością mogą być wprowadzone przez użytkownika. Nakładana automatycznie ścieżka narzędzia opiera się na wprowadzonych wcześniej parametrach i dla każdego konturu, wejścia lub wyjścia można dowolnie modyfikować orientację narzędzia. Sekwencja cięcia również może być generowana automatycznie lub interaktywnie.

Generowanie kodu NC

Generowanie kodu NC - SigmaTUBE

Zanim nastąpi wygenerowanie kodu NC SigmaTUBE umożliwia szczegółowy podgląd animacji cięcia detali, wliczając przejazdy jałowe maszyny. Chociaż efektywność automatycznego generowania kodu NC jest niepodważalna, użytkownik ma również możliwość ręcznej edycji – zarówno ścieżki NC, jak i kodu NC.

 Rozkład rur i profili dla maszyn plazmowych i laserowych 

 SigmaTUBE przetwarza całe złożenie i identyfikuje profile do wycięcia. Części są automatycznie zgrupowane według typu profilu i materiału. Automatyczne tworzenie zadań do wykonania upraszcza proces produkcyjny i ułatwia tworzenie planów cięcia dla całych złożeń, które można podsumować raportami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb. 

Inteligentna detekcja modelu

SigmaTUBE automatycznie rozpoznaje sekcje profili, które powinny zostać wycięte na maszynie. Oprogramowanie to nie tylko wskazuje, które pętle wyciąć, ale również rozpoznaje linie, płaskie łuki oraz łuki 3D. W celu otrzymania szybszego i lepszego jakościowo cięcia SigmaTUBE wycina łuki i linie w sposób ciągły, a nie składający się z bardzo wielu liniowych segmentów. Inteligentne rozpoznawanie cech modelu pozwala na przyspieszenie generowania kodu NC.

Inteligentna detekcja modelu

Generowanie ścieżki narzędzia NC

SigmaTUBE prowadzi użytkownika przez generowanie wieloosiowej ścieżki narzędzia. Parametry takie jak przyporządkowanie układu współrzędnych, wybranie osi obrotowych czy zdefiniowanie podziałki ścieżki z łatwością mogą być wprowadzone przez użytkownika. Nakładana automatycznie ścieżka narzędzia opiera się na wprowadzonych wcześniej parametrach i dla każdego konturu, wejścia lub wyjścia można dowolnie modyfikować orientację narzędzia. Sekwencja cięcia również może być generowana automatycznie lub interaktywnie.

Generowanie ścieżki NC - SigmaTUBE

Generowanie kodu NC

Zanim nastąpi wygenerowanie kodu NC SigmaTUBE umożliwia szczegółowy podgląd animacji cięcia detali, wliczając przejazdy jałowe maszyny. Chociaż efektywność automatycznego generowania kodu NC jest niepodważalna, użytkownik ma również możliwość ręcznej edycji – zarówno ścieżki NC, jak i kodu NC.

Generowanie kodu NC - SigmaTUBE

Generowanie raportów

Generowanie raportów - SigmaTUBE

SigmaTUBE generuje szczegółowe raporty tworzone pod indywidualne potrzeby klienta, zawierające takie informacje jak rysunek elementów z nałożoną ścieżką cięcia, wymiary profili, całkowity czas cięcia, długość cięcia, ilość przebić i wiele więcej.

Rozkłady

Rozkłady - SigmaTUBE

SigmaTUBE oferuje mocne silniki rozkładu. Poczynając od podstawowego, poprzez prostokątny, aż po zaawansowany i na wspólną linię. Stosowanie tych silników pomaga osiągać wysokie uzyski materiałowe i minimalizować ilości skrawków odpadowych. Efektywne automatyczne rozkłady uzyskiwane są przezkalkulowanie najlepszych kombinacji ułożeń aktualnie rozmieszczanych detali. Rozkładanie detali na wspólną linię cięcia pozwala zredukować czas cięcia oraz minimalizuje ilość przebić materiału. SigmaTUBE umożliwia również możliwość skorzystania z interaktywnego nestingu i ręcznego modyfikowania rozmieszczenia detali.

Wspierane maszyny tnące

Rozkłady - SigmaTUBE

SigmaTUBE jest kompatybilne z wszystkimi głównymi laserowymi i plazmowymi maszynami tnącymi oraz maszynami tnącymi strumieniem wody, wliczając:

 • Mazak
 • Trumpf
 • BLM
 • Bystronic
 • Amada
 • Stigal

Jeśli nie ma tu twojej maszyny, zadzwoń lub napisz do Nas!

Generowanie raportów

SigmaTUBE generuje szczegółowe raporty tworzone pod indywidualne potrzeby klienta, zawierające takie informacje jak rysunek elementów z nałożoną ścieżką cięcia, wymiary profili, całkowity czas cięcia, długość cięcia, ilość przebić i wiele więcej.

Generowanie raportów - SigmaTUBE

Rozkłady

SigmaTUBE oferuje mocne silniki rozkładu. Poczynając od podstawowego, poprzez prostokątny, aż po zaawansowany i na wspólną linię. Stosowanie tych silników pomaga osiągać wysokie uzyski materiałowe i minimalizować ilości skrawków odpadowych. Efektywne automatyczne rozkłady uzyskiwane są przezkalkulowanie najlepszych kombinacji ułożeń aktualnie rozmieszczanych detali. Rozkładanie detali na wspólną linię cięcia pozwala zredukować czas cięcia oraz minimalizuje ilość przebić materiału. SigmaTUBE umożliwia również możliwość skorzystania z interaktywnego nestingu i ręcznego modyfikowania rozmieszczenia detali.

Rozkłady - SigmaTUBE

Wspierane maszyny tnące

SigmaTUBE jest kompatybilne z wszystkimi głównymi laserowymi i plazmowymi maszynami tnącymi oraz maszynami tnącymi strumieniem wody, wliczając:

Rozkłady - SigmaTUBE

Program do cięcia rur i profili SigmaTUBE: specyfikacje techniczne

Minimalne wymagania systemowe

 • System operacyjny: 64-bit Windows 8.1 Pro
 • Procesor: Intel / AMD z obsługą SSE2
 • Pamięć: 8GB
 • Dysk twardy: 8GB
 • Rozdzielczość ekranu: 1920×1080
 • Karta graficzna: Dedykowany procesor GPU średniej klasy

Zalecane wymagania systemowe

 • System operacyjny: 64-bit Windows 8.1 Pro
 • Pamięć: 16GB
 • Dysk twardy: 8GB
 • Rozdzielczość ekranu: 1920×1080
 • Karta graficzna: Dedykowany wysokiej klasy procesor graficzny

Specyfikacje techniczne

System operacyjny: 64-bit Windows 8.1 Pro
Procesor: Intel / AMD z obsługą SSE2
Pamięć: 8GB
Dysk twardy: 8GB
Rozdzielczość ekranu: 1920×1080
Karta graficzna: Dedykowany procesor GPU średniej klasy

System operacyjny: 64-bit Windows 8.1 Pro

Pamięć: 16GB

Dysk twardy: 8GB

Rozdzielczość ekranu: 1920×1080

Karta graficzna: Dedykowany wysokiej klasy procesor graficzny

ZACZNIJ CZERPAĆ ZYSKI JUŻ DZIŚ!

Umów się na BEZPŁATNĄ prezentację
lub przetestuj oprogramowanie

PRZETESTUJ SIGMANEST
SigmaNEST - wersja demo

Zacznij czerpać zyski już dziś!

Wypełnij formularz
– skontaktujemy się z Tobą

SigmaNEST - wersja demo

  ZGODA NA KONTAKT W CELU ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

  Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu przez STIGO SP. Z O.O. w Krakowie w celu odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub sprawę oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją o administratorze i przetwarzaniu danych oraz akceptuję poniższą Politykę Prywatności.

  WYMAGANE

  Polityka prywatności i przetwarzanie danych