Filtr geometrii SigmaNEST
  • Rozpoznawanie oraz wygładzanie łuków złożonych z dużej ilości linii
  • Możliwość śledzenia różnic pomiędzy oryginalną a nową geometrią
  • Optymalizacja importowanej geometrii poprzez redukcję ilości elementów tworzących rysunek

Filtr geometrii SigmaNEST

Ponieważ filtr geometrii SigmaNEST to moduł umożliwiający optymalizację importowanej geometrii, przekłada się on na jakość cięcia krawędzi części i sprawność wykonania wygenerowanego programu NC na maszynie. Dlatego, co najważniejsze, optymalizacja importowanej geometrii polega na redukcji ilości elementów budujących rysunek oraz wygładzeniu konturów. Filtr geometrii to rozwiązanie szczególnie przydatne dla maszyn pracujących w oparciu o kompensację cięcia ustalaną na sterowniku. Oprócz tego można go zastosowywać dla firm świadczącym usługi cięcia.

Filtr rozpoznawania łuku

Filtr rozpoznawania łuku - SigmaNEST

Filtr rozpoznawania łuku, w zależności od zadanych parametrów konwertuje szereg odcinków w łuk.

Filtr wygładzający

Filtr wygładzający - SigmaNEST

Filtr wygładzający na podstawie wprowadzonych parametrów zamienia szereg odcinków w jeden odcinek lub łuk, w zależności od specyfiki geometrii.

Filtr geometrii

Wprowadzenie parametrów dla filtra rozpoznawania łuku i filtra wygładzającego odbywa się poprzez wpisanie odpowiedniej wartości w określone pole. Oprócz tego, filtr geometrii pozwala sterować suwakami za pomocą ruchu muszki. Filtr geometrii również pozwala na obserwację w czasie rzeczywistym różnicy pomiędzy geometrią oryginalną, a geometrią nową, powstałą w oparciu o użyte parametry. W przykładzie obok widać efekt działania filtra geometrii. W związku z tym początkowa liczba elementów budujących rysunek wynosiła 428. Po zastosowaniu filtra otrzymaliśmy 279 elementów, więc rysunek uproszczono o 149 krótkich odcinków. Prezentowany filtr geometrii obowiązuje od wersji X1. W wersji 10.2 występuje bez możliwości sterowania parametrami filtrów, przy użyciu suwaków.

Filtr geometrii - SigmaNEST