INTEGRACJA SIGMANEST I PDC!

INTEGRACJA SIGMANEST

W ramach integracji SigmaNEST z PDC
obsługiwana jest wymiana danych na temat:

  • magazynu

  • kontrahentów

  • zleceń produkcyjnych

Wymiana danych działa w oparciu o aktywne foldery wymiany danych, w których wymieniane dane zapisywane są w formacie XM.

Pierwszym krokiem jest przesłanie z PDC do SigmaNEST aktualnego stanu magazynowego (bilans otwarcie). Każdy kolejny nowy arkusz przyjęty po tej operacji jest przesyłany do SigmaNEST poprzez dokumenty PZ. Równocześnie PDC wysyła także dane o nowych zleceniach produkcyjnych oraz dane kontrahentów.

Na tej podstawie w SigmaNEST, przygotowujemy programy cięcia, o których informacja jest przesyłana z powrotem do PDC – generujemy komunikaty o rezerwacji oraz ewentualnym anulowaniu wykonania programu.

W tej integracji wykorzystujemy także moduł Color Offload, za pomocą którego operator potwierdza wycięcie programu wraz z informacją o ewentualnych brakach (np. z powodu uszkodzenie detalu podczas cięcia). Na tej podstawie, SigmaNEST wysyła potwierdzenie do PDC o tym, że program został wycięty oraz czy powstały ścinki, które możemy w przyszłości użyć.