Jak zacząć zarabiać dzięki precyzyjnym wycenom?

Kalkulacja kosztów i wycena w branży metalowej

Jak zacząć zarabiać dzięki precyzyjnym wycenom? Kosztorysowanie i wyceny mają znaczący wpływ na sprzedaż, kondycję i wynik końcowy Twojej firmy. Większość z nas zdaje sobie sprawę, że jeżeli ustalimy zbyt wysokie ceny, nasze produkty się nie sprzedadzą. Często spotykamy jednak odwrotną sytuację: ceny są zbyt niskie, i producent musi „dokładać do interesu”. Jak zatem ustalić cenę, która uwzględni każdy etap produkcji?

Film „Jerry Maguire” spopularyzował frazę „Pokaż mi pieniądze!”. Przemysł metalowy jest daleko od świata znanych agentów sportowych, ale obowiązuje tu ta sama zasada: musisz zobaczyć pieniądze. A to oznacza, że musimy dobrze przemyśleć proponowane przez nas ceny. Niewiele czynników ma większy wpływ na sprzedaż, kondycję i wynik końcowy Twojej firmy niż kosztorysowanie i wyceny. Większość z nas zdaje sobie sprawę, że jeżeli ustalimy zbyt wysokie ceny, nasze produkty się nie sprzedadzą, ale często problem jest odwrotny: ceny są zbyt niskie. (Niektóre raporty wskazują, że 80 % cen w branży metalowej jest zbyt niska!). Łatwo jest wpaść w panikę gdy nasze wyceny nie zawsze generują zamówienia. Jak ustalamy ceny?

1. MUSIMY ZNAĆ KOSZT CZĘŚCI

Prawidłowa wycena zaczyna się od wiedzy – i pierwszą rzeczą, którą musimy znać, to faktyczny koszt wyprodukowanych części. W przemyśle metalurgicznym oznacza to koszt materiałów, maszyn i siły roboczej. Rysunek 1 przedstawia typowe kosztorysowanie w programie CAD/CAM. Zauważ, że oprogramowanie oblicza koszt materiału (w tym wypadku stali czarnej) na podstawie kosztu surowca i ilości zużytego materiału.

Kalkulacja kosztów
Rysunek 1.

Zastosowany materiał może być faktycznym materiałem potrzebnym do wytworzenia części (koszt rzeczywisty) lub ilością materiału potrzebną na najmniejszy prostokąt, w którym zmieści się detal (koszt prostokątny). Znając oba koszty, użytkownik może szybko określić koszt minimalny oraz maksymalną granicę kosztów. Zauważ, że oprogramowanie oblicza dodatkowo koszt maszynowy. Koszt ten może obejmować koszt obsługi maszyny, koszt materiałów eksploatacyjnych, koszty ogólne hali produkcyjnej a nawet koszt pracy operatora.

Rys 1. Oprogramowanie CAD/CAM oblicza koszt zastosowanego materiału na podstawie kosztu surowca i ilości użytego materiału, który może być faktycznym materiałem potrzebnym do wykonania części (koszt rzeczywisty) lub ilością potrzebną na najmniejszy prostokąt, w którą zmieści się detal (koszt prostokątny).

Jak zacząć zarabiać dzięki precyzyjnym wycenom? Rysunek 2
Rysunek 2.

2. MUSIMY ZNAĆ KOSZT ROZMIESZCZENIA

Jednak sam koszt części jest często niewystarczający aby stworzyć dokładną wycenę. Dlatego użytkownik musi znać koszt rozmieszczenia: koszt części, która jest rozmieszczona na ciętym arkuszu. Koszt rozmieszczenia zawiera dodatkowy materiał, który jest tracony na ażur wokół detalu. Na rysunku 2 widać, że koszt części (przy uwzględnieniu rozmieszczenia) wynosi 66.58 zamiast 52.19. Jest to dokładniejszy i pełniejszy obraz kosztów wykonania tego detalu.

Rys 2. W celu dokładnej wyceny użytkownik musi znać koszt rozmieszczenia – koszt części rozmieszczonej na ciętym arkuszu, który uwzględnia dodatkowy materiał tracony na ażur wokół detalu. W tym przykładzie koszt części (przy uwzględnieniu rozmieszczenia) wynosi 66,58 zł zamiast 52,19 zł, co jest dokładniejszą wartością.

PODSUMOWANIE

W tym artykule zaledwie otarliśmy się o temat kosztorysowania i wycen, ale będziemy go jeszcze kontynuować. Póki co, podsumujmy co warto zapamiętać:

  • Producenci zbyt często wyceniają swoją pracę zbyt nisko;

  • Kluczem do dokładnej wyceny jest wiedza;

  • Musimy znać koszt części i koszt rozmieszczenia aby zacząć myśleć o dokładnych wycenach;

  • Oprogramowanie CAD/CAM poprawia dokładność wyceny, zapewniając istotne informacje o kosztach.

Chcesz dowiedzieć się więcej o module wycen? Kliknij tutaj!