Nowe funkcje Ścieżki NC

NOWOŚCI W SIGMANEST X1.4

  • SigmaNEST rozpoznaje obecnie zaciski ustalone na podstawie geometrii, dla maszyn z zaciskami o specjalnej geometrii. W celu uzyskania większej ilości informacji o tej funkcji skontaktuj się z pomocą techniczna
  • Użyj nowych funkcji Usuń wszystkie zaokrąglenia i Usuń pojedyncze zaokrąglenie, aby zlikwidować zaokrąglenia narożników bez usuwania całej ścieżki narzędzia i nakładania jej ponownie
  • Użyj nowych funkcji Usuń wszystkie mostki i Usuń pojedynczy mostek aby zlikwidować mostki bez usuwania całej ścieżki narzędzia i nakładania jej ponownie