Nowe opcje wykrawania w SigmaNEST X1.3!

NOWOŚCI W SIGMANEST X1.3

Sprawdź nowe opcje wykrawania w najnowszej wersji SigmaNEST X1.3!

 • Możesz wyświetlić wspólne linie wykrawania w odmiennym kolorze na ścieżce narzędzia używając opcji Podświetl wykrawanie na wspólna linię w oknie dialogowym Atrybuty.
 • Strategia wspólnej linii Połącz pomiędzy przecięciami to nowa metoda przerywania i scalania ścieżki narzędzia, zwiększająca elastyczność pracy podczas sortowania narzędzi oraz usuwania części przez inteligentne przerywanie wspólnych linii wykrawania na krawędziach części.

nowe opcje wykrawania

A) Strategia Łącz uderzenia scala uderzenia w jedną linię wykrawania.
B) Nowa strategia Połącz pomiędzy przecięciami scala uderzenia oraz przerywa linie wykrawania na krawędziach części.

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

nowe opcje wykrawania - SIGMANEST
 • Możesz również ręcznie przerwać i scalić linie wykrawania używając funkcji Połącz elementy wykrawania Podziel elementy wykrawania.
  nowe opcje wykrawania PRE-FORM

  nowe opcje wykrawania PRE-FORM

 • Funkcja Narzędzie Pre-Form zabezpiecza części z elementami formowanymi poprzez zmianę kolejności uderzeń mogących powodować uszkodzenie tych elementów. Funkcja ta określa strefę niszczenia wokół każdego uderzenia formującego i porównuje ją ze średnicą stacji pobliskich uderzeń. Jeśli strefy te nakładają się, pobliskie uderzenia traktowane są jako Pre-form i mogą być porządkowane w Sortowaniu narzędzi.

Na załączonym rysunku, (a) to strefy niszczenia narzędzia formującego ,(b), (c), (d) to średnice stacji pobliskich uderzeń. Ponieważ strefy te nakładają się się, uderzenia powiązane z (b), (c) i (d) zostaną oznaczone jako uderzenia pre-form.

 • Usuwaniu części wyświetlane sa obłożenia narzędziami konturów, które wymagają odbioru (zrzutu), oraz uderzenia formujące, mogące powodować kolizje. Pozostałe uderzenia i przejazdy zostają ukryte, aby zwiększyć czytelność przydzielania uderzeń zrzucających.
 • Funkcja Zmień prędkość maszyny pozwala na ręczną zmianę prędkości przejazdów szybkich wykrawarki. Umożliwia to zwolnienie prędkości maszyny dla uderzeń formujących oraz zrzutów
 • W funkcji Niszczenie, możesz użyć nowej metody niszczenia Niszczenie prostokątne dwa punkty, żeby zniszczyć dany obszar arkusza przez zaznaczenie dwóch przeciwległych narożników prostokąta.
 • W funkcji Niblowanie z punktu do punktu, możesz teraz wykrawać mniejszą krawędzią narzędzia obrotowego.
 • W celu zapobiegania uzbrojenia głowicy duplikującymi się narzędziami możesz włączyć w Parametrach zadania opcję Włącz Multi-Tool/Zastąp narzędzie standardowe. Pozwala to w uzasadnionych przypadkach na zamianę narzędzi standardowych równorzędnymi narzędziam