Nowe ustawienia konfiguracyjne w SigmaNEST X1.3

NOWOŚCI W SIGMANEST X1.3

Nowe ustawienia konfiguracyjne

 • W zakładce System2 możesz włączyć rozkład wadliwych części. UWAGA: Rozkład części wadliwych może spowodować nakładanie się części. Nie jest to ustawienie rekomendowane.
 • W zakładce Wymiary Notatki, możesz wybrać różne czcionki dla wymiarów i notatek oraz definiować sposób wymiarowania fazowania.
 • Poniższe opcje dodano w zakładce Domyślnie:
  • Lista ustalona materiału i grubości dla części zobowiązuje użytkowników do wyboru materiału i grubości części z wcześniej zdefiniowanej listy. Jeżeli niezdefiniowany materiał lub grubość zostaną wprowadzone, podświetlą się na czerwono.
  • Automatyczne dopasowanie grubości części automatycznie sprawdza wprowadzaną przez Ciebie grubość z wartościami określonymi w Ustawieniach technologii i koryguje ją na bieżąco.
  • Maksymalna długość nazwy części określa maksymalną ilość znaków, którą można użyć w nazwie części.
  • Tolerancja okrągłości dla BHQ wyznacza maksymalną dozwoloną odchyłkę geometrii okręgu od postaci idealnej dla technologii wycinania otworów Bolt Hole Quality (BHQ).
  • Zapisz obraz pozostałości automatycznie zapisuje na dysku obraz pozostałości, w momencie jej utworzenia w SigmaNEST.
  • Aktualizuj termin wykonania zlecenia na podstawie terminu wykonania części automatycznie aktualizuje termin wykonania zlecenia na podstawie terminu wykonania części znajdujących się w zleceniu.
 • Zakładka Domyślnie jest teraz zlokalizowana poniżej zakładki
 • Zakładkę Import faz przeniesiono do zakładki

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

nowe ustawienia konfiguracyjne