Konfigurowalny pasek wstążki

NOWOŚCI W SIGMANEST X1.4

Skonfiguruj pasek wstążki tak, aby wyświetlać ikony funkcji, które używasz i ukryć ikony niepotrzebne. Funkcje są dalej ściśle przypisane do danych zakładek (na przykład nie możesz dodać funkcji Auto NC do zakładki CAD), ale w obrębie każdej zakładki możesz:

  • Dodawać i usuwać niestandardowe grupy funkcji
  • Dodawać i usuwać funkcje w obrębie wszystkich grup
  • Usuwać istniejące grupy funkcji
  • Zmieniać kolejność grup i funkcji w nich zawartych