Ogólne ulepszenia w SigmaNEST X1.3

NOWOŚCI W SIGMANEST X1.3

Ogólne ulepszenia

  • Możesz użyć klawiszy Ctrl i Shift do zaznaczenia wielu wierszy w oknie dialogowym Historia programów. Sekwencja klawiszy Ctrl+C spowoduje skopiowanie zaznaczonych wierszy do arkusza kalkulacyjnego Excel.
  • Nazwa obszaru roboczego może być wyświetlana w raportach.
  • Funkcja Sprawdź geometrię jest teraz dostępna z poziomu zakładki CAD i Szczegół części.
  • W oknie dialogowym Odetnij arkusz, funkcja Dodaj auto tekst umożliwia wprowadzenie wielu zmiennych w jednej linii. Wygrawerowanie nazwy arkusza i rodzaju materiału w jednej linii odbywa się przez wprowadzenie zmiennych ,.
  • Możesz zapisać części z obszaru roboczego do aliasu nazywającego się tak jak zlecenie wprowadzone w Parametrach części. Na przykład, tak jak na rysunku poniżej, zaznaczenie Numer zlecenia zapisze części do lokalizacji C:UsersPublicDocumentsSNDATAX1INParts123.

OGÓLNE ULEPSZENIA

  • W oknie dialogowym Pakuj i wyślij kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwie pakietu konfiguracyjnego i wybranie Otwórz lokalizację pliku otwiera folder, w którym przechowywany jest plik z konfiguracją.
  • Inteligentny kursor może być tymczasowo wyłączany przez przytrzymanie klawisza Ctrl.

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

ogólne ulepszenia