Ogólne ulepszenia w SigmaNEST X1.4

NOWOŚCI W SIGMANEST X1.4

  • Przeciągaj i upuszczaj pliki DXF, DWG i CDL do obszaru roboczego okna Edycja geometrii
  • Obserwuj postęp filtracji i importu dzięki paskom postępu w SolidCAD Desktop
  • Mapuj nazwy maszyn z programów 3D do SigmaNEST
  • Importuj części z podstawowym zmiennym ukosowaniem z programów 3D CAD
  • Użyj nowej funkcji Przybliż zaznaczone aby wypełnić obszar roboczy jednym lub więcej zaznaczonymi oknami. Funkcja ta jest umieszczona na pasku szybkiego dostępu
  • W oknie dialogowym Atrybuty możesz zaznaczyć opcję Pokaż atrybuty elementu dla elementów ścieżki NC
  • Nowa wersja SigmaNEST X1.4  wspiera SOLIDWORKS 2018

  • SuperNest wspiera obecnie opcję Użyj najlepszego arkusza i Moduł grupowania zleceń
  • Nazwę silnika rozkładu HD TrueShape Plus zmieniono na HD TrueShape