Oszczędności w produkcji

 • Kosztorysowanie usług

 • Zlecenia produkcyjne

 • Przygotowanie geometrii

 • Zużycie materiału

 • Praca maszyny

 • Raportowanie

Zobacz, co możesz zyskać z SigmaNEST!

SigmaNEST gwarantuje oszczędności w produkcji na każdym jej etapie. Dla firm zainteresowanych finansowaniem przygotowaliśmy ofertę w zakładce Finansowanie, gdzie znajdą Państwo niezbędne szczegóły. Wdrożenie SigmaNEST gwarantuje oszczędności w zakresie kosztorysowania usług, zleceń produkcyjnych, czasu poświęconego na przygotowanie geometrii i rozkłady, zużycia materiału, czasu cięcia i eksploatacji maszyny, raportowania.

W STIGO kładziemy szczególny nacisk na uświadomienie naszym Partnerom, że te pojedyncze oszczędności sumarycznie znacznie obniżają koszty operacyjne. Z naszego doświadczenia wynika, że takie oszczędności przy dwóch pracujących na jedną zmianę maszynach mogą sięgać 200 000 zł w skali roku.

Kosztorysowanie usług

Skrócenie czasu przygotowania wyceny dla klienta:
 • Baza danych kontrahentów
 • Szybki i intuicyjny import geometrii detali pod wycenę
Bardzo dokładna wycena usługi dzięki wykorzystaniu danych takich jak:
 • Roboczogodzina maszyny/koszt za metr palenia
 • Koszt za przebicie z rozróżnieniem na procesy/grubości/gatunki materiału
 • Waga netto detalu, ażuru, ubytku szczelinowego
 • Czas posuwu, przejazdów szybkich, przebicia, przejazdu do środkowego konturu itp.

Zlecenia produkcyjne

 • Możliwość integracji modułu zleceń z systemem ERP/MRP w firmie
 • Kontrola ilości wypalonych detali, czekających na wypalenie, detali rozmieszczonych
 • Automatyczny dobór najlepszego ścinka użytkowego
 • Łączenie detali według gatunków oraz grubości, daty wykonania z różnych zleceń
 • Statusy postępu wykonania zleceń i detali: kompletne, częściowe, zakończone
 • Śledzenie atestów oraz wytopów materiału
 • Tworzenia raportów: masowe rozliczenie zlecenia po wadze netto, brutto; kosztowe rozliczenie zlecenia, procentowe oraz masowe zaawansowanie wykonywania poszczególnych zleceń

Przygotowanie geometrii

 • Baza danych detali wraz z ich historią i rewizjami
 • Integracja z programami CAD 3D
 • Autodiagnoza geometrii gwarantująca wczytanie prawidłowej geometrii
 • Autokorekta oraz możliwość ręcznej edycji na etapie wczytywania geometrii
 • Automatyczny dobór parametrów cięcia, długości i rodzaju wpaleń
 • Rozbudowane silniki automatycznego rozkładu
 • Rozbudowane możliwości parametryzacji detali: lustro, włóknistość, kąt obrotu

Zużycie materiału

 • Możliwość integracji magazynów arkuszy z systemem ERP/MRP w firmie
 • Najwyższe uzyski osiągane dzięki efektywnemu automatycznemu rozmieszczeniu elementów
 • Baza arkuszy nowych i odpadowych (o kształtach rzeczywistych) w 1 miejscu dla wszystkich maszyn
 • Śledzenie bieżących stanów magazynowych arkuszy nowych i odpadowych
 • Inwentaryzacja ilości arkuszy z rozgraniczeniem na gatunek i grubości
 • Raportowanie stanów magazynowych
 • Prognozowanie zapotrzebowania materiałowego
 • Wskazanie najlepszego ścinka użytkowego dla danego rozkroju

Praca maszyny

 • Skrócenie czasu cięcia dzięki technologii cięcia łańcuchowego: na wspólną linię, sekwencyjnego, ipierce
 • Wydłużenie żywotności dysz dzięki zastosowaniu technologii mostków między częściami, cięcia na wspólną linię, funkcji ipierce
 • Optymalizacja procesu cięcia i znakowania

Raportowanie

 • Zestawienia wykonanych rozkrojów
 • Stanu magazynowego
 • Pełne rozbilansowanie masowe na masę rzeczywistą detali, złomu, ubytku szczelinowego
 • Kosztorys zlecenia, koszty cięcia
 • Śledzenie atestów i wytopów przypisanych do detali