Polityka prywatności i przetwarzania danych

  • Dane osobowe

  • Subskrypcja bezpłatnych informatorów

  • Zamawianie usług i produktów

  • Niezapowiedziane Wiadomości

  • Jawne Dane Osobowe

  • Cookies

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności Serwisu Internetowego.

1. Definicje

1) STIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Longinusa Podbipięty 29, 31-980 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367127, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 676-24-22-470, REGON: 121254161, kapitał zakładowy 40.000 PLN;

2) Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia, którego używa Użytkownik podczas korzystania z Serwisu Internetowego;

3) Prezes UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;

4) Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na Serwisie Internetowym, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;

5) Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o produktach i usługach oferowanych przez STIGO;

6) Polityka Prywatności – niniejszy dokument określający zasady zbierania danych osobowych, ich przetwarzania oraz ochrony przez STIGO;

7) Serwis Internetowy – niniejsza strona internetowa o domenie https://sigma-nest.pl prowadzona przez STIGO;

8) Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

9) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

2. Dane zbierane przez Serwis Internetowy

1) W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym pobierane są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics lub Cookies, następujące informacje:
a) adres IP oraz nazwa domeny,
b) używany typ przeglądarki internetowej,
c) typ systemu operacyjnego.

2) Serwis Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez Użytkownika, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu analiz marketingowych lub statystycznych.

3) STIGO w Serwisie Internetowym może stosować mechanizmy służące do profilowania danego Użytkowania w obrębie danego Serwisu Internetowego, a mianowicie mogą być zbierane dane dotyczące aktywności Użytkownika, w tym historii wyszukiwania, kliknięć w Serwisie Internetowym, odwiedzin w Serwisie Internetowym i jego podstronach, daty logowania i rejestracji Użytkownika w Serwisie Internetowym – jeśli Serwis Internetowy na to pozwala, dane dotyczące korzystania z określonych usług w danym Serwisie Internetowym.

4) Zamawianie usług i produktów oferowanych przez STIGO wymaga podania w odpowiednim formularzu wskazanych tam danych kontaktowych, a pola obowiązkowe w tych formularzach są specjalnie oznaczone. Przy tych formularzach znajdują się odrębne informacje o administratorze i przetwarzaniu danych podawanych przez Użytkownika w danym formularzu.

3. Wykorzystanie i ochrona danych osobowych Użytkownika przez Serwis Internetowy

1) Administratorem danych Użytkowników wymienionych w ust. 2 pkt 1 Polityki Prywatności jest STIGO.

2) W przypadkach określonych szczególnymi przepisami Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.

3) Dane Użytkowników będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Cookies

1) Podczas korzystania z Serwisu Internetowego w pamięci masowej urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, zapisywane są pliki Cookies, które zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Serwisu Internetowego, a jeśli Serwis Internetowy przewiduje możliwość zalogowania się do tego serwisu, to również takie, które służą do przechowywania danych zalogowanego Użytkownika do Serwisu Internetowego (aktywne sesje) dotyczących m.in. wybranego języka Serwisu Internetowego, ustawień filtrów wyszukiwania lub danych Użytkownika (login lub nazwa) służących do logowania do danego Serwisu Internetowego.

2) Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu Double Click dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, grupowana następnie według określonych kategorii. Informacje zapisane w plikach Cookies, znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, są później wykorzystywane w ramach remarketingu. Remarketing polega wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców zewnętrznych, w celu wyświetlania reklam w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez Użytkownika z zawartości Serwisu Internetowego.

3) Użytkownik może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies za pomocą opcji wyłączania reklam Google lub na stronie Network Advertising Initiative.

4) Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.

5) Informujemy, że nieudostępnianie bądź skasowanie Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze stron internetowych lub spowodować znaczne spowolnienie ich działania.

5. Newsletter

1) Jeśli Serwis Internetowy przewiduje możliwość zapisanie się na listę Newslettera, to Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. W tym celu musi podać swoje dane w polu dotyczącym Newslettera lub wypełnić odpowiedni formularz, zamieszczony w Serwisie Internetowym, w którym podaje m.in.: adres e-mail oraz imię. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu czytelnikowi kolejny numer Newslettera. Imię pozwala STIGO zwracać się do odbiorców Newslettera po imieniu.

2) Aby uniknąć sytuacji, w której wiadomości od STIGO przypadkowo trafią do spamu, zachęcamy do dodania naszych adresów e-mail do tzw. białej listy mailingowej, czyli zaufanej listy odbiorców.

3) Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera klikając w tzw. link rezygnacji umieszczony w treści Newslettera lub wysyłając do STIGO maila informującego o takiej rezygnacji na dane: biuro@stigo.com.pl

4) Przy formularzu wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie Newslettera znajdują się odrębne informacje o administratorze i przetwarzaniu danych podawanych przez Użytkownika w tym formularzu.

6. Postanowienia końcowe

1) STIGO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2) Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STIGO SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Longinusa Podbipięty 29, 31-980 Kraków, numer KRS: 0000367127.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w STIGO SP. Z O.O. można uzyskać pod adresem e – mail: IODO@stigo.com.pl

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
b. przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
c. przekazywania informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji bezpośredniej (marketing bezpośredni) na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie STIGO SP. Z O.O. oraz FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie lub przekazywanie informacji handlowych i marketingowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek wysłany na adres e-mail: IODO@stigo.com.pl

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach wybranych przez Panią/Pana usług lub towarów, które mieszczą się w obrębie Pani/Pana zainteresowań i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową lub telefoniczną z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.