Projektowanie ukosowanych części – najlepsze praktyki – część 2

SigmaNEST poprawia efektywność działań w kluczowych obszarach, optymalizując: zużycie materiału, siłę roboczą, działanie maszyn, cięcie oraz sposób zarządzania. Poprawa wydajności w powyższych sferach pozwala producentom zmaksymalizować całościową wydajność produkcji, a tym samym zwiększyć rentowność ich przedsiębiorstw. Paul Ikeda (Dyrektor ds. Zarządzania produktem SigmaTEK) sugeruje, że warto zwrócić uwagę, w jaki sposób planowanie produkcji może wpływać na każdy z tych obszarów.

Część 2. Maksymalne wykorzystanie zasobów

I. Funkcja „Swarfing”

Przejścia pomiędzy ukosowanymi krawędziami z wykorzystaniem pętli naroży wymagają dodatkowej przestrzeni podczas rozkładu elementów, tym samym generując więcej odpadów materiału. SigmaNEST pozwala używać zarówno pętli naroży, jak i funkcji „swarfing”. Opcja ta, pozwala przygotować głowicę do ukosowania kolejnej krawędzi już podczas cięcia wcześniejszej, bez konieczności stosowania dodatkowych pętli naroży. Zależnie od możliwości maszyny, operator może wybrać, którą metodę zastosować. 

Paul zwraca jednak uwagę, że „swarfing” może wpływać na produkcję dwojako. Z jednej strony zmniejszyć czas potrzebny do wykonania elementu oraz ilość dodatkowych przebić. Z drugiej jednak, może także zmniejszyć jakość wycinanej krawędzi, równocześnie zwiększając czas potrzebny do przetestowania danego rozwiązania. Należy więc pamiętać, że zasadność zastosowania „swarfing” będzie wynikać z typu części, którą chcemy wyciąć. Technolog musi mieć świadomość, że nie we wszystkich przypadkach metoda ta będzie pomocna i zagwarantuje poprawę wydajności cięcia.

II. Planowanie

Konstruktor i programista mogą zdecydować o pominięciu ukosowania pewnych krawędzi w procesie cięcia automatycznego, zamiast tego planując ich dodatkową obróbkę (cięcie ręczne lub szlifowanie). Zabieg ten spowoduje jednak wydłużenie procesu produkcji, a tym samym podniesie jej koszt. Korzystając z zalet programowania w SigmaNEST możemy wyeliminować zbędne operacje, oszczędzić czas oraz uzyskać wysoką jakoś ciętych krawędzi. 

Większość głównych systemów CAD obsługuje różne wersje tych samych części w wielu konfiguracjach bądź rewizjach. Jest to o tyle istotne, że nie wiedząc w jakim procesie zostanie wykonana część, do produkcji może być potrzebny zarówno wariant z nałożonym ukosowaniem, jak i bez. SigmaNEST pozwala na tworzenie rewizji części, dzięki czemu w łatwy sposób można usprawnić przepływ produkcji i sposób przechowywania danych.

III. Sposób projektowania części

Paul rekomenduje projektowanie części, w sposób, który zminimalizuje ilość błędów i konieczność interwencji programistów. Jeśli wycinany element jest dobrze zaprojektowany, programista lub oprogramowanie może szybko i/lub automatycznie wygenerować ścieżkę cięcia maszyny i przygotować ją do produkcji. Nie zawsze jest możliwe wycięcie części przy użyciu tylko jednej maszyny, ale zawsze warto się zastanowić, jak można usprawnić ten proces. Planowanie można ułatwić, analizując wszystkie niezbędne do produkcji kroki: konstruowanie, programowanie oraz wycięcie elementu.

Aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu ukosowanych części – skontaktuj się z nami!