Nowość: SigmaNEST 20

 • SigmaSUITE 20

 • SigmaTEK Launcher

 • SigmaQUOTE

 • SigmaDEVELOP

 • SigmaUNFOLD

 • SigmaCTL 

Nowości produktowe

SigmaSUITE 20 – wprowadzenie

Wersja 20 pakietu oprogramowania SigmaTEK zawiera nowe produkty i moduły, a także ulepszenia dotyczące istniejących rozwiązań. Więcej informacji na temat funkcjonalności i produktów zaprezentowanych w tym podsumowaniu można uzyskać poprzez kontakt z biurem STIGO. Możliwe jest również otrzymanie wersji demo programu.

Nowy produkt – SigmaTEK Launcher

SigmaTEK Launcher to wspólna, konfigurowalna platforma, dzięki której użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zainstalowanych produktów SigmaTEK. Oprócz tego zawiera skróty do menedżera licencji, narzędzi do zarządzania bazą danych oraz pomocy. SigmaTEK Launcher to również zbiór informacji z mediów społecznościowych o nowych realizacjach, targach, a także organizowanych webinarach.

SigmaNEST 20: nowości

Nesting

Najlepszy silnik nestingu HD SuperNEST rozmieszcza części na arkuszach aż do otrzymania optymalnego uzysku. Poprawa uzysku odbywa się w określonym przez użytkownika przedziale czasu. W wersji 20 możliwości HD SuperNEST rozszerzono o obsługę takich funkcji jak ważność części, część wypełniająca oraz minirozkład.

Profiling

SigmaNEST 20 zawiera nowe funkcjonalności fazowania części: widok 3D, zaawansowane generowanie ścieżki narzędzia i przejścia przez narożnik oparte na zdefiniowanych regułach. Użytkownik może zaimportować plik części wraz z fazowaniem i dodać ścieżkę narzędzia bezpośrednio do modelu 3D. Nowy menedżer przejść umożliwia ustawienie szczegółowych reguł dla pętli narożników i wejść. Dzięki symulacji 3D ścieżki narzędzia dla części i nestingu weryfikacja obróbki jest teraz bardziej dokładna.

Import-Eksport

Importowanie plików CAD 3D jest teraz szybsze i łatwiejsze dzięki nowemu modułowi importu CADImport Plus. Moduł ten nie wymaga lokalnej instalacji i licencji oprogramowania CAD 3D. Import plików SOLIDWORKS, Solid Edge, Creo, Inventor lub NX można zatem wykonać na stanowisku nie wyposażonym w powyższe oprogramowanie. Obsługa kolejnych formatów plików zostanie dodana w następnych wersjach modułu CADImpotr Plus. CADImport Plus to rozwiązanie idealne dla użytkowników korzystających z różnych formatów plików CAD, a także dla użytkowników korzystających z części lub złożeń 3D, które nie wymagają złożonego filtrowania lub konfigurowania – są „gotowe do produkcji”. Nowe funkcjonalności, o których warto również wspomnieć to:
 • Rozpoznawanie wiercenia, pogłębiania, fazowania dla plików STEP. W trakcie importu cechy obróbki i informacje o części ulegają odwzorowaniu w SigmaNEST;
 • Automatyczne tworzenie listy materiałów (BOM) podczas importu złożenia NX dla użytkowników posiadających integrację z SigmaMRP. Funkcja ta była dostępna do tej pory tylko dla plików SOLIDWORKS.

Wykrawanie/maszyny combo

Użytkownicy posiadający maszyny z wieloma pinami załadowczymi mogą teraz dostosować pozycję załadunku i rozładunku arkusza.
Nowa opcja laserowego cięcia wstępnego (precutting) wspomaga wykonywanie otworów gwintowanych na maszynach combo. Użytkownik przydziela proces lasera do wskazanego otworu, a następnie definiuje operacje wykrawania i gwintowania. Automatyczne nałożenie ścieżki narzędzia dodaje cięcie laserowe, uderzenie wykrawające i operację gwintowania. Szczegółowe użycie narzędzia jest przedstawione w widoku narzędzia. Ponadto SigmaNEST 20 zawiera:
 • Nowe algorytmy zmniejszające rozmiar zapisanego pliku obszaru roboczego;
 • 80 nowych poleceń wsadowych automatyzujących proces programowania wykrawania i obsługi maszyn combo;
 • Ulepszenie detekcji wysokości w pobliży krawędzi arkusza dla przypadku gdy krawędź części pokrywa się z krawędzią arkusza;
 • Rozszerzone wsparcie dla lasero-wykrawarki TRUMPF TruMatic 1000 Fiber, w tym pełne wsparcie dla narzędzia usuwającego części z mikrozłączami.

Wyceny

SigmaQUOTE to nowy moduł wycen zastępujący dotychczasową wersję tego narzędzia. SigmaQUOTE działa w oparciu o funkcjonalności SigmaMRP, umożliwiając użytkownikom zarządzanie informacjami o firmach i osobach kontaktowych, generowanie wycen dla nowych zleceń i przekształcanie ich w zlecenia produkcyjne w SigmaNEST.

Chcesz dowiedzieć się więcej o nowościach w SigmaNEST 20?
Skontaktuj się z nami!

Pakiet produktów SigmaTEK 3D

SigmaTEK 3D

Produkty SigmaTEK 3D wchodzące w skład pakietu rozwiązań CAD/CAM wspierających obróbkę rur, kształtowników oraz części uzyskanych z arkuszy blach zostały ulepszone, a także pojawiły się nowe rozwiązania dotyczące wspomnianych procesów. Produkty  z pakietu SigmaTEK 3D wykorzystują ten sam interfejs obszaru roboczego, umożliwiając bezproblemową integrację z SigmaNEST.

SigmaDEVELOP

SigmaDEVELOP to produkt, dzięki któremu użytkownik tworzy części 3D na podstawie szerokiej gamy standardowych kształtów HVAC znajdujących się w bibliotece wzbogaconej o 30 nowych pozycji. Dodatkowo teraz SigmaDEVELOP posiada funkcję konwertowania cięcia wielu klinów na wspólna linię z kompensacją na cięcie pojedynczej części na wspólną linię bez kompensacji.
SigmaUNFOLD umożliwia rozwinięcie modelu 3D ze zdefiniowaną operacją gięcia, a następnie manipulowanie modelem płaskim podczas operacji cięcia i gięcia. Rozwijanie do modelu płaskiego jest wspomagane przez opcję automatycznego tworzenia podcięć technologicznych ułatwiających ten proces.
SigmaCTL to narzędzie zaprojektowane do tworzenia części ciętych na długość, czyli różnego rodzaju kształtowników i rozmieszczania ich na profilach magazynowych, w celu optymalnego wykorzystania materiału. SigmaCTL automatycznie rozpoznaje cechy importowanych modeli 3D i wykorzystuje polecenia wsadowe do automatyzacji uzupełniania bazy części i bazy profili magazynowych oraz określa czas potrzebny na cięcie profilu.
SigmaDSTV jest przeznaczony do tworzenia plików NC1, które mogą być importowane do SigmaNEST. SigmaDSTV SW nie jest składnikiem pakietu produktów SigmaNEST 3D, ale integruje się z SOLIDWORKS w celu uzyskania plików NC1 z modeli SOLIDWORKS, przy automatycznym wykrywaniu cech modelu jak na przykład grawerowanie.
SigmaBEND zapewnia symulację 3D, aby pomóc użytkownikowi w optymalizacji procesu gięcia na prasie krawędziowej. Wersja 20 posiada unikalny, nowy element interfejsu użytkownika: menu radialne służące do edycji stacji narzędziowych, ustawienia zderzaków i samej części oraz sekwencji gięcia. Nowa opcja do manualnego generowania stacji pozwala na łatwiejszą konfigurację narzędzi.
SigmaTUBE tworzy nestingi i kod NC dla cięcia rur w procesie plazmowym lub laserowym. Obecnie wspiera maszyny obsługiwane przez CypTube i ProTube. Łączy w sobie takie funkcjonalności jak rozpoznawanie cech modeli części, wykonanie nestingu wg szeregu różnych algorytmów  i automatyczne nadawanie ścieżki narzędzia. SigmaTUBE wspiera maszyny czteroosiowe, bez fazowania oraz pięcioosiowe, obsługujące fazowanie. Zaawansowane funkcje NC i autozadania umożliwiają cięcie na wspólną linię, dobór jakości cięcia i automatycznie grupowanie profili.
SigmaTUBE SW nie jest składnikiem pakietu produktów SigmaNEST 3D, jest to plugin SOLIDWORKS. Wersja 20 wzbogacona jest o wsparcie nowych profili magazynowych, ulepszone funkcje mikrozłączy i wpustów.
Chcesz dowiedzieć się więcej o nowościach w SigmaNEST 20? Skontaktuj się z nami!

Ulepszony pakiet SigmaTEK Shop Floor Solutions 

Pakiet SigmaTEK Shop Floor Solutions usprawnia produkcję od zadań cięcia i sortowania części, aż po ich wysyłkę. Wyposaża kierowników produkcji w narzędzia dynamicznego planowania i śledzenia operacji, dzięki czemu otrzymują większą kontrolę nad procesem wg zasad Lean Manufacturing.
Color Offload oznacza części odpowiednimi kolorami zgodnie z kolejną operacją wykonywaną na części w procesie produkcji. Nowością w wersji 20 jest możliwość filtrowania programów na podstawie statusu, a także zarządzanie dokumentami.
W Load Manager łatwo zaplanujemy kolejność wykonania programów wygenerowanych w SigmaNEST. Programy automatycznie pojawiają się w Load Manager, gdzie można je sortować, grupować, filtrować, a następnie ręcznie lub automatycznie przyporządkować do zdefiniowanych przedziałów czasowych, czyli zmian produkcyjnych. Łatwy w użyciu interfejs pozwala użytkownikom przeciągać i upuszczać programy pomiędzy maszynami kompatybilnymi lub przydzielać wszystkie niezaplanowane programy automatycznie za pomocą jednego kliknięcia.
Shop Floor Data Capture gromadzi informacje o operacjach na produkcji, między innymi takich jak utworzenie ścinka użytkowego z arkusza i zwrot ścinka na magazyn. Wersja 20 pozwala również na podział pojedynczego arkusza na mniejsze fragmenty.
SigmaPACK usprawnia pracę magazynu i logistyki poprzez uzyskanie całkowitej kontroli nad pakietowaniem części, pakowaniem, etykietowaniem i śledzeniem zlecenia.
SigmaLIFT dodatkowo upraszcza logistykę umożliwiając magazynowi zarządzanie przepływem materiału pomiędzy operacjami.
Chcesz dowiedzieć się więcej o nowościach w SigmaNEST 20? Skontaktuj się z nami!

 Ulepszony pakiet Business Systems Solutions

Integracja z systemem biznesowym powoduje, że każdy etap procesu produkcyjnego jest ze sobą połączony przez współdzielenie danych produkcyjnych. Automatyczne tworzenie zleceń produkcyjnych, części i stanu magazynowego w programie do nestingu w oparciu o informacje pochodzące z systemu MRP wpływa na wydajne działanie przedsiębiorstwa i eliminuje wielokrotne wprowadzanie tych samych danych do poszczególnych programów. Dzięki integracji systemów produkcyjnych i biznesowych, menedżerowie mają lepszy pogląd na rzeczywisty koszt prowadzenia działalności.
SimTrans to menedżer transakcji łączący SigmaNEST z innymi systemami biznesowymi. Użytkownicy mogą wykorzystać automatyzację procesu, którą oferuje SimTrans do tworzenia lub wprowadzania części do obszaru roboczego, zarządzania zamówieniami lub aktualizowania stanu magazynowego w czasie rzeczywistym. Wersja 20 wprowadza nowe transakcje służące do zarządzania zleceniami i zapewnia możliwość otrzymywania powiadomień e-mail o aktualizacjach statusu lub pojawieniu się części o wadliwej geometrii.
SigmaMRP to kompletny system planowania zasobów produkcyjnych i jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi produktami w pakiecie rozwiązań SigmaTEK. Zarządza krytycznymi danymi zlecenia na każdym etapie produkcji: magazynem, ofertami, zleceniami produkcyjnymi, produkcją, wysyłką i fakturowaniem.
Chcesz dowiedzieć się więcej o nowościach w SigmaNEST 20? Skontaktuj się z nami!

Rozwiązania najwyższej klasy dla firm produkcyjnych

SigmaTEK Systems jest wiodącym globalnym dostawcą innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań CAD/CAM, które pomagają firmom produkcyjnym zwiększyć zyski poprzez optymalizację wykorzystania materiału, możliwości maszyn, zasobów ludzkich i zarządzania danymi produkcyjnymi.
Nasz pakiet produktów wspiera cały zakres procesów produkcyjnych; od wyceny po wysyłkę, w tym pełną integrację z szeroką gamą systemów biznesowych i unikalną możliwość programowania całego parku maszynowego (urządzeń laserowych, paliwowo-tlenowych, plazm, wykrawarek, waterjet, routerów, noży oscylacyjnych, pras krawędziowych i maszyn do cięcia profili).
Klient jest dla nas najważniejszy, dlatego zapewniamy wsparcie ze strony zespołu konsultantów i doświadczonych ekspertów ds. produktów z całego świata.
Główna siedziba SigmaTEK znajduje się w USA, natomiast poszczególne oddziały w Europie, Azji, Australii, Afryce i Ameryce Południowej.
Chcesz dowiedzieć się więcej o nowościach w SigmaNEST 20? Skontaktuj się z nami!