SigmaNEST X1.3

Sprawdź, co oferują nowe opcje, jakie wprowadza wersja SigmaNEST X1.3. Poniżej prezentujemy zestaw wszystkich zmian, jakie możesz wprowadzić wraz z aktualizacją. Nie zwlekaj i zadzwoń do naszego konsultanta już dziś!

SigmaNEST programem 64-bitowym!

W wersji X1.3 przyszedł czas na rewolucję! Program SigmaNEST jest teraz dostępny w wersji 64-bitowej. W wyniku tego wykorzystuje większą ilość pamięci operacyjnej komputerów z 64-bitowym systemem operacyjnym. Aby zainstalować SigmaNEST jako program 64-bitowy, uruchom instalator i kiedy pojawi się okno dialogowe Zainstaluj pliki programu SigmaNEST, zaznacz 64-bit.

program 64-bitowy

UWAGA: Postprocesory maszyn muszą zostać zaktualizowane w celu poprawnego działania na instalacji 64-bitowej. Również 32-bitowe pluginy nie są kompatybilne z instalacją 64-bitową i wymagają rekompilowania. Jeżeli nie jesteś pewien, czy postprocesory Twoich maszyn i pluginy są zgodne z instalacją 64-bitową, proszę skontaktuj się z pomocą techniczną przed instalacją programu.

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

Sigmanest 64 bit

Nowe Centrum pomocy SigmaNEST

Nowe Centrum Pomocy to Twoje źródło informacji na temat SigmaNEST. Znajdziesz w nim pomoc dotyczącą obsługi programu, filmy, przewodniki PDF i wiele innych materiałów. Nowa funkcja wyszukiwania umożliwia filtrowanie według tematu wątku, dzięki czemu łatwo znajdziesz informacje, których szukasz. Aby otworzyć Centrum Pomocy, kliknij dowolny znak zapytania w SigmaNEST. Jeżeli chcesz szybko wyświetlić pomoc odnoszącą się do wybranej funkcji, bez konieczności przeszukiwania pliku pomocy, przesuń wskaźnik myszy na przycisk funkcji i naciśnij klawisze Ctrl+F1.

UWAGA: Centrum pomocy SigmaNEST otwiera się w domyślnej przeglądarce internetowej, lecz nie wymaga połączenia sieciowego, za wyjątkiem przeglądania źródeł zewnętrznych, takich jak samouczki wideo.

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

NOWE CENTRUM POMOCY SIGMANEST

SigmaNEST X1.3: rozkład i import

Ulepszenia rozkładu

Silnik rozkładu HD TrueShape Plus działa szybciej i jest bardziej wydajny. W celu otrzymania najlepszego możliwego uzysku wykorzystuje Dowolny obrót części podczas rozkładu. HD TrueShape Plus obsługuje teraz Grupowanie zleceń.

IMPORT: Nowe moduły

W SigmaNEST X1.3 zaimplementowano moduły importu PDF and Image i Teamcenter PDM, zwiększające integrację z zewnętrznym oprogramowaniem CAD, co umożliwia łatwiejsze importowanie wybranych plików. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tych modułach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

IMPORT: Nowe funkcje

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

 • SigmaNEST współpracuje teraz z SOLIDWORKS 2017, Inventor 2018, AutoCAD 2018, NX 11, Solid Edge ST10, Creo 4.0, CATIA v6, i SpaceClaim 2017.
 • W zakładce Mapowanie interaktywne > Napraw geometrię pojawiły się nowe opcje importu, umożliwiające automatyczne przycięcie otwartych końców geometrii, łączenie łuków i wiele innych operacji na geometrii zawierającej błędy.

IMPORT SigmaNEST: nowe opcje w X1.3

 • W oknie Mapowania interaktywnego funkcja Skaluj przez wymiar pozwala skalować importowaną geometrię na podstawie dystansu pomiędzy dwoma wskazanymi punktami geometrii.

IMPORT SigmaNEST: nowe opcje w X1.3 - SKALUJ PRZEZ WYMIAR

 • Podczas importu modeli 3D, gdy Kierunek gięcia jest zdefiniowany, SigmaNEST automatycznie skaluje tekst, aby pasował do geometrii części.
 • Moduł Importu Solid Edge obsługuje obecnie Kierunek gięcia części.
 • Moduł importu SOLIDWORKS rozbudowano o funkcjonalności poprawiające łatwość obsługi i zwiększające kontrolę nad procesem importowania modeli 3D:
  • Filtr BOM wyklucza części, które nie znajdują się w liście materiałów SOLIDWORKS.
  • Nowe zaawansowane wyrażenia dają narzędzia do wykluczania i włączania wielu konfiguracji podczas importu.
  • Łącz części o tej samej geometrii automatycznie łączy części o tej samej geometrii podczas importu.
 • Pulpit SolidCAD możesz dostosować Tolerancję rozpoznawania fazowania używaną podczas importowania fazowanych części.
 • Możesz mapować właściwości części i wybierać konwencję nazewnictwa dla importu plików DSTV. Przejdź do zakładki Konfiguracja > Import > DSTV Import.
 • W zakładce Konfiguracja > Import dodano funkcję Auto-skala części. Po jej zaznaczeniu importowane pliki są automatycznie skalowane do układu jednostek ustawionego w konfiguracji SigmaNEST. Na przykład, jeżeli Twoja konfiguracja SigmaNEST korzysta z metrycznego układu jednostek, to każdy importowany plik wykonany w calowym układzie jednostek zostanie automatycznie przeskalowany do metrycznego.

Nowe opcje wykrawania

Sprawdź nowe opcje wykrawania w najnowszej wersji SigmaNEST X1.3!

 • Możesz wyświetlić wspólne linie wykrawania w odmiennym kolorze na ścieżce narzędzia, używając opcji Podświetl wykrawanie na wspólna linię w oknie dialogowym Atrybuty.
 • Strategia wspólnej linii Połącz pomiędzy przecięciami to nowa metoda przerywania i scalania ścieżki narzędzia, zwiększająca elastyczność pracy podczas sortowania narzędzi oraz usuwania części przez inteligentne przerywanie wspólnych linii wykrawania na krawędziach części.

nowe opcje wykrawania

A) Strategia Łącz uderzenia scala uderzenia w jedną linię wykrawania.
B) Nowa strategia Połącz pomiędzy przecięciami scala uderzenia oraz przerywa linie wykrawania na krawędziach części.

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

nowe opcje wykrawania - SIGMANEST

Nowe funkcje ścieżki narzędzia

Sprawdź nowe funkcje ścieżki narzędzia!

 • Sposób wyświetlania ścieżki narzędzia dla całego rozkładu (zakładka Ścieżka NC), jak i pojedynczej części (zakładka Tryb części), są niezależne od siebie i konfigurowane w oknie dialogowym Atrybuty. Gdy szybkie przejazdy zostaną dezaktywowane w Trybie części, mogą być dalej widoczne w zakładce Ścieżka NC.
 • Funkcja Środek ciężkości wspiera obecnie ruszty skośne, ruszty łukowe i chmury punktów, w oparciu o informacje sprecyzowane w postprocesorze maszyny. Włączenie tej funkcji wymaga modyfikacji postprocesora – w tym celu proszę skontaktuj się ze wsparciem technicznym.
 • Podczas używania funkcji Ręczny czujnik wysokości dodasz komendy włączenia i wyłączenia pomiaru wysokości za pomocą kliknięcia.
 • Opcja Wyczyść luźny odpad usuwa wszystkie znaczniki powiązane z luźnym odpadem.
 • Przełączanie przejazdów prostoliniowych na przejazdy krzywoliniowe odbywa się za pomocą opcji Przełącz Curved Rapids.

nowe funkcje ściezki narzędzia

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

nowe funkcje ścieżki narzędzia

Ulepszenie bazy części

Ulepszenia bazy części

 • Jeżeli chcesz wczytać do obszaru roboczego części pochodzące z różnych aliasów, bez konieczności wychodzenia z Bazy części, użyj nowej funkcji Wczytaj. W ten sposób wprowadzisz wybrane części do tymczasowej kolejki. Po prawej stronie przycisku Wczytaj zobaczysz liczbę części przechowywanych w kolejce. Klikając na tę liczbę, wywołasz okno dialogowe Części do wczytania, gdzie możesz podglądać wybrane przez Ciebie części i usunąć niektóre, gdy to okaże się konieczne.

ulepszenie bazy części

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

ulepszenei bazy części sigmanest
 • Możesz teraz edytować w Bazie części wiele części jednocześnie. Użyj klawiszy Ctrl lub Shift, aby zaznaczyć kilka części i kliknij Edycja.ulepszenie bazy części 2
 • Lista części zawiera obecnie kolumny Data utworzenia Data ostatniej modyfikacji.
 • Możesz zaznaczyć opcję Dołącz części z pod-folderów podczas wybierania folderu z zakładki Przeglądaj. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich części z zaznaczonego folderu oraz części znajdujących się w pod-folderach. (grafika obok)
 • SigmaNEST sprawdza ścieżkę zapisu w trakcie tworzenia aliasu w Bazie części. Gdy wprowadzisz niepoprawną ścieżkę, wiadomość o błędnej lokalizacji poinformuje Cię o konieczności wprowadzenia poprawnej ścieżki.

Nowe ustawienia konfiguracyjne

Nowe ustawienia konfiguracyjne

 • W zakładce System2 możesz włączyć rozkład wadliwych części. UWAGA: Rozkład części wadliwych może spowodować nakładanie się części. Nie jest to ustawienie rekomendowane.
 • W zakładce Wymiary Notatki możesz wybrać różne czcionki dla wymiarów i notatek oraz definiować sposób wymiarowania fazowania.
 • Poniższe opcje dodano w zakładce Domyślnie:
  • Lista ustalona materiału i grubości dla części zobowiązuje użytkowników do wyboru materiału i grubości części z wcześniej zdefiniowanej listy. Jeżeli niezdefiniowany materiał lub grubość zostaną wprowadzone, podświetlą się na czerwono.
  • Automatyczne dopasowanie grubości części automatycznie sprawdza wprowadzaną przez Ciebie grubość z wartościami określonymi w Ustawieniach technologii i koryguje ją na bieżąco.
  • Maksymalna długość nazwy części określa maksymalną ilość znaków, którą można użyć w nazwie części.
  • Tolerancja okrągłości dla BHQ wyznacza maksymalną dozwoloną odchyłkę geometrii okręgu od postaci idealnej dla technologii wycinania otworów Bolt Hole Quality (BHQ).
  • Zapisz obraz pozostałości automatycznie zapisuje na dysku obraz pozostałości w momencie jej utworzenia w SigmaNEST.
  • Aktualizuj termin wykonania zlecenia na podstawie terminu wykonania części automatycznie aktualizuje termin wykonania zlecenia na podstawie terminu wykonania części znajdujących się w zleceniu.
 • Zakładka Domyślnie jest teraz zlokalizowana poniżej zakładki
 • Zakładkę Import faz przeniesiono do zakładki

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

nowe ustawienia konfiguracyjne

Ogólne ulepszenia w SigmaNEST X1.3

Ogólne ulepszenia

 • Możesz użyć klawiszy Ctrl Shift do zaznaczenia wielu wierszy w oknie dialogowym Historia programów. Sekwencja klawiszy Ctrl+C spowoduje skopiowanie zaznaczonych wierszy do arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Nazwa obszaru roboczego może być wyświetlana w raportach.
 • Funkcja Sprawdź geometrię jest teraz dostępna z poziomu zakładki CAD Szczegół części.
 • W oknie dialogowym Odetnij arkusz funkcja Dodaj auto tekst umożliwia wprowadzenie wielu zmiennych w jednej linii. Wygrawerowanie nazwy arkusza i rodzaju materiału w jednej linii odbywa się przez wprowadzenie zmiennych
 • Możesz zapisać części z obszaru roboczego do aliasu nazywającego się tak jak zlecenie wprowadzone w Parametrach części. Na przykład, tak jak na rysunku poniżej, zaznaczenie Numer zlecenia zapisze części do lokalizacji C:UsersPublicDocumentsSNDATAX1INParts123.

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

ogólne ulepszenia

OGÓLNE ULEPSZENIA

 • W oknie dialogowym Pakuj i wyślij kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwie pakietu konfiguracyjnego i wybranie Otwórz lokalizację pliku otwiera folder, w którym przechowywany jest plik z konfiguracją.
 • Inteligentny kursor może być tymczasowo wyłączany przez przytrzymanie klawisza Ctrl.

Ulepszenia interfejsu użytkownika

Ulepszenia interfejsu użytkownika

 • Okno dialogowe Parametrów zadania zostało przeprojektowane w celu zgrupowania podobnych funkcjonalności i poprawienia płynności pracy użytkownika. W oparciu o wybraną maszynę i typ rozmieszczenia możliwe ustawienia Parametrów zadania są aktywowane lub dezaktywowane.

ULEPSZENIA interfejsu użytkownika

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

ulepszenia interfejsu użytkownika
 • Drzewo w lewym panelu bocznym interfejsu użytkownika automatycznie sortuje części na podstawie materiału i grubości. Całkowita ilość części w obszarze roboczym jest wyświetlona poniżej drzewa. (rysunek)ulepszenie bazy części 2
 • W następujących oknach dialogowych dodano możliwość filtrowania danych:
  • Historia arkuszy
  • Zlecenia archiwalne
  • Edytuj części
  • Lista części w zleceniu
  • Aktualizuj program
  • Menedżer informacji
  • Zlecenia niezdefiniowane
  • Ustawienia zadania
 • Okno powitalne zostało usunięte. Materiały dostępne wcześniej w Oknie powitalnym znajdują się obecnie w nowym Centrum pomocy.
 • W zakładce Strefy cięcia okna dialogowego Parametry maszyny, nazwę pola Punkt zerowy zmieniona Odniesienie maszyny.
 • Wszystkie wystąpienia ikony (A), używanej do wyjścia z aktualnie używanej funkcji zamieniono na ikonę (B).ULEPSZENIA INTERFEJSU - IKONY