SigmaNEST X1.5

Z Aktualizacją SigmaNEST X1.5 Twoje cięcie będzie jeszcze szybsze i precyzyjne, a maszyny osiągną większą wydajność! To i wiele innego czeka na Ciebie w wersji X1.5. W poniższym zestawieniu prezentujemy wszystkie zmiany, jakie możesz wprowadzić wraz z aktualizacją. Nie zwlekaj, zapoznaj się z nowymi możliwościami i zamów ją już dziś.

Nowy silnik rozkładu HDATS

Nowy silnik rozkładu HD Advanced TrueShape oferuje zwiększoną wydajność dla arkuszy, które zawierają dużą liczbę unikalnych części.

HD Advanced TrueShape

Nowy MiniNest

Nowa opcja MiniNest pozwala na rozmieszczanie małych części na małych “mini arkuszach”, które mogą być rozmieszczone na arkuszach standardowych. Używanie mikrozłączy dla części na mini arkuszach ułatwia programowanie automatycznego rozładunku małych części przy użyciu odbiornika części (part handler).

Wsparcie dla nowych systemów CAD

SigmaNEST wspiera teraz następujące wersje systemów CAD (dla użytkowników z powiązanymi modułami importu):

 • AutoCAD 2019;

 • Inventor 2019;

 • Vault 2019;

 • Solid Edge 2019;

 • Creo 5.0;

Skontaktuj się
aby zamówić aktualizację!

Nowy silnik rozkładu HD Advanced TrueShape - SigmaNEST X1.5

Zmiana okna Ustawień Zadania

Okno „Ustawień Zadania” zostało przeprojektowane w taki sposób, aby często używane opcje były łatwiej dostępne oraz w celu usprawnienia pracy poprzez bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs.

 • Opcje dostępne na dole takie jak Lista Części, Lista BOM, Zlecenia, Lista arkuszy i Parametry Zadania są teraz takie same – zarówno dla zakładki Lista Części, jak i zakładki Lista Arkuszy.

 • Opcje filtrowania na górze Listy Części i Listy Arkuszy zostały zaktualizowane. Usunięto zbędne filtry z prawej strony zakładki Lista Części.

 • Na liście arkuszy nazwa klienta jest wyświetlana w przypadku arkuszy powierzonych i zarezerwowanych.

Rozszerzone wsparcie dla maszyn

Z dumą ogłaszamy rozszerzone wsparcie dla następujących maszyn kombi typu wykrawarka-laser:

 • TRUMPF TruMatic 7000 (z pełną automatyzacją SheetMaster);

 • TRUMPF TruMatic 1000 Fiber (z pełną automatyzacją SheetMaster);

 • Amada EMLK Punch/Laser Combination (z systemami do sortowania i rozładunku części typu TK i PRIII);

Ulepszenia Nestingu

 • Nowa funkcja Dynamicznego Szyku Prostokątnego pozwoli szybko utworzyć siatkę elementów poprzez zaznaczenie okna wokół części lub grupy części;

 • Silnik rozkładu HD SuperNest obsługuje teraz zaciski i moduł Zaawansowanych parametrów rozkładu;

 • Silniki rozkładu HD Tread Nesting i HD Strip są teraz kontrolowane przez licencjonowanie oprogramowania: nie potrzeba dodatkowych ustawień

 • Parametry zadania są teraz uzupełniane automatycznie na podstawie danych arkusza magazynowego lub arkusza zadania. W przeciwnym wypadku, gdy arkusz magazynowy lub arkusz zadania nie został dodany, parametry będą brane z pierwszej części widocznej na Liście części w ustawieniach zadania;

 • Dotychczas klienci korzystający z modułu Zaawansowanych parametrów rozkładu mogli wybierać tylko Zlecenie jako metodę grupowania części na rozkładzie. Wprowadzone ulepszenia pozwalają wybrać również Klienta, Datę wykonania, Priorytet i inne Dane części.

 • Dosuń na wspólną linię znacznie ułatwia łączenie dwóch części ciętych wspólną linią.

Skontaktuj się
aby zamówić aktualizację!

Nowy silnik rozkładu HD Advanced TrueShape - SigmaNEST X1.5

Przeprojektowany Filtr Geometrii

Moduł Filtra Geometrii uległ znacznemu uproszczeniu, dzięki czemu wymagane jest teraz ustawienie tylko jednej wartości zamiast sześciu. W zależności od geometrii, jest on również do 70% szybszy, a także redukuje do 20% więcej elementów. Uproszczenie to poprawia automatyzację pracy, uzyskując te same, a w niektórych przypadkach nawet lepsze wyniki.

Nowy sposób licencjonowania

SigmaNEST X1.5 używa licencji systemowej (poprzez połączenie internetowe) zamiast standardowej licencji na kluczu USB.

Po więcej informacji na temat zmiany licencji, a także po pomoc związaną z licencją sieciową, proszę odwiedzić bazę wiedzy SigmaTEK (SigmaTEK Knowledge Base) pod adresem sigmanest.zendesk.com (strona w języku angielskim).

Zaawansowany Eksport DXF

Opcja Zaawansowanego Eksportu DXF ułatwia ustawienie opcji eksportu i generuje nowy kompatybilny plik DXF.

 • DXFy są tak sformatowane, aby były możliwe do odczytu dla innych programów typu CAD;

 • Dostępne są opcje eksportu takie jak: eksport całego rozmieszczenia czy pojedynczej części, szczegółów tej części, wymiarów, ustawień warstw i kolorów;

 • Atrybuty zostają uzupełnione na podstawie konfiguracji eksportu.

Zaawansowany eksport DXF - SigmaNEST X1.5

Nowe funkcje importu

 • Można teraz zaimportować 3D DWG do SigmaNEST z menu „Importuj” w „Obszarze Roboczym”;

 • Jeżeli używasz SigmaMRP, możesz teraz automatycznie tworzyć BOM-y w momencie importu części i złożeń z programów takich jak SOLIDWORKS, Inventor, Solid Edge i NX;

 • Importując części i złożenia z SOLIDWORKS, możesz automatycznie wyłączyć niepotrzebne operacje pogłębiania i/lub wiercenia. Możesz również filtrować części i złożenia za pomocą konfiguracji;

 • Możliwy jest również import plików z systemu Vault PDM poprzez wykorzystanie komendy PART w plikach wsadowych (.WOL);

 • SigmaNEST oferuje teraz wsparcie dla plików wsadowych dotyczących importu STEP.

Skontaktuj się
aby zamówić aktualizację!

Nowe opcje Ścieżki NC - SigmaNEST X1.5

Nowe opcje Ścieżki NC

 • W menu przebijania wstępnego możesz teraz wybrać czy chcesz je zastosować do konturów wewnętrznych, zewnętrznych czy dla wszystkich;

Nowe opcje ścieżki NC - SigmaNEST

 • Dostosuj czułość kursora przy ręcznym nakładaniu narzędzi wykrawających. Opcja dostępna w Parametrach Wykrawania > Główne

Ręczne uderzenia - SigmaNEST X1.5

 • Opcja zaznaczania oknem jest teraz dostępna przy usuwaniu części, aby ułatwić ustawienie kolejności zrzutów;

 • Tworząc lub edytując Wzornik narzędzia, wyświetlana jest informacja o geometrii wzorcowej, co pozwala zapoznać się ze sposobem jej działania;

 • Dane części 14-18 zostały dodane do postprocesora;

 • Kontrola wysokości dla ukosowania jest teraz bardziej niezawodna, zwłaszcza dla przejść przez wcześniej wyciętą szczelinę.

Ulepszenia interfejsu

 • W przypadku, gdy część byłaby ukryta pod widokiem rozkładu, można teraz ukryć (i pokazać) widok rozkładu w zależności od potrzeby za pomocą opcji na pasku szybkiego dostępu.

Ulepszenia interfejsu - SigmaNEST X1.5

 • Numery rewizji są teraz pokazane w informacjach na panelu po lewej stronie;

 • Następujące opcje Konfiguracji zostały przeniesione tak, aby były bardziej intuicyjne dla użytkownika;

 • Auto Zapis ma teraz swój własny obszar w zakładce System2, gdzie można wybrać jak często automatycznie zapisywać obszar roboczy, gdzie go zapisać oraz czy SigmaNEST powinna pytać o zapis części po dokonaniu zmian;

 • W zakładce Domyślne znajduje się nowa sekcja Rozkład i zawiera następujące opcje przeniesione z zakładek System i System2;

 • Eksport wyniku rozmieszczenia do pliku tekstowego;

 • Rozmieszczaj wyłącznie części ze zleceń na arkuszach magazynowych;

 • Zezwól na rozmieszczanie po rozkładzie automatycznym;

 • Użyj linii odcięcia do obliczenia powierzchni rozmieszczenia;

 • Wirtualna linia odcięcia;

 • Usuń nieużywane układy po rozkładzie automatycznym;

 • Tolerancja kąta HD-SuperNEST;

 • Integracja CRM została przeniesiona z zakładki „Kalkulacji kosztów” do zakładki „Bazy danych”;

 • Aby zapobiec błędom magazynu w momencie, gdy arkusz jednego klienta zostanie przypisany do drugiego klienta, można teraz nie pozwolić na niedopasowanie części/arkusza w Konfiguracja > Domyślne w sekcji Rozkład;

 • Można teraz ręcznie zmodyfikować interwały czasowe dla HD SuperNEST w Konfiguracja > Domyślne w sekcji Rozkład;

 • Wygląd został zaktualizowany o nowe style Microsoft Office. Aby wypróbować nowy wygląd, przejdź do Konfiguracji i wybierz zakładkę System.

Skontaktuj się
aby zamówić aktualizację!

Nowy silnik rozkładu HD Advanced TrueShape - SigmaNEST X1.5