SigmaNEST X1.7

  • HD Advanced TrueShape

  • Algorytmy nestingu z rodziny HD

  • Nowe opcje grupowania zleceń

  • „Tread Nesting” i „HD SuperNEST”

  • Wykrawanie

  • Ogólne udoskonalenia

SigmaNEST X1.7

Po długim czasie pracy i udoskonaleń, swojej premiery doczekała się wersja X1.7 oprogramowania SigmaNEST, które jest flagowym produktem SigmaTEK. Dzięki SigmaNEST X1.7 firmy specjalizujące się w cięciu blach i komponentów mogą zwiększyć wydajność produkcji i uzyskać rozwiązania dotyczące krytycznych problemów. Dlatego największe organizacje z całego świata zaufały SigmaNEST. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i zmianami, które zostały opracowane w SigmaNEST X1.7.

Definiowanie czasu pracy nestingu HD Advanced TrueShape

Sposób pracy silnika rozmieszczenia „HD Advanced TrueShape” został przebudowany. W wersji X1.7 użytkownik ma możliwość zdefiniowania czasu trwania automatycznego rozmieszczania. Czas ten można skonfigurować na podstawie sześciu opcji, począwszy od wartości 10 sekund, aż do 3600 sekund.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Nowe możliwości modułu „Tread Nesting” w SigmaNEST X1.7

Moduł nestingu „Tread Nesting” pozwala teraz na zdefiniowanie pozycji punktu początkowego wzoru materiału za pomocą ruchu myszą. Umożliwia również usunięcie wzoru z danego materiału w  oknie „Ustawienia technologii”. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Nowe możliwości modułu „HD SuperNest”

Algorytm wspiera obecnie ustawienie różnych dystansów dla poszczególnych krawędzi arkusza (ustawienie w oknie „Parametry zadania”) oraz opcje grupowania zleceń. Wykres obrazujący znalezienie lepszego rozwiązania zamieniono na pasek postępu wraz z informacją o aktualnym uzysku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Nowe opcje grupowania zleceń

Opcja grupowania po zleceniu produkcyjnym – „Mieszaj tylko na arkuszu przejściowym” nie pozwala na mieszanie części ze zleceń produkcyjnych podczas rozmieszczania automatycznego, za wyjątkiem arkusza, na którym kończymy rozmieszczanie części z jednego zlecenia i rozpoczynamy rozmieszczanie części z kolejnego zlecenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Ogólne udoskonalenia SigmaNEST X1.7 dotyczą nowego Menedżera SQL. Dodatkowo funkcję „Odsuń element” w zakładce „CAD” wzbogacono o możliwość konfiguracji atrybutu geometrii i głębokości. Wydajność funkcji „Zderzak” jest teraz jeszcze większa.
Udoskonalenia w zakresie nakładania ścieżki narzędzia uwzględniają:

Możliwość wprowadzenia ujemnej wartości szerokości mostka dla opcji „Automostek na wyjściu”.

Automostek na wyjściu

Dodanie opcji „NC kratownicy”, pozwalającej na zdefiniowanie ścieżki narzędzia dla cięcia kratownicy, wraz z kontrolą długości wejść i wyjść.

NC kratownicy

Opcja wspiera odcinanie arkusza i nakładanie ścieżki na części rozłożone z zerowym dystansem dla krawędzi arkusza.

Udoskonalenia w zakresie działania wykrawarek i maszyn combo w SigmaNEST X1.7 zawierają:
  • Poprawione wykrywanie luźnego odpadu – nowy algorytm obecnie również z wykrywaniem luźnego odpadu przy krawędzi arkusza

  • Poprawiona szybkość działania funkcji repozycji arkusza dla rozkładów z dużą ilością części

  • Poprawiona szybkość funkcji automatycznej obróbki dla części oraz rozkładów z dużą ilością konturów