Ulepszenie bazy części w SigmaNEST X1.3

NOWOŚCI W SIGMANEST X1.3

Ulepszenia bazy części

  • Jeżeli chcesz wczytać do obszaru roboczego części pochodzące z różnych aliasów, bez konieczności wychodzenia z Bazy części, użyj nowej funkcji Wczytaj. W ten sposób wprowadzisz wybrane części do tymczasowej kolejki. Po prawej stronie przycisku Wczytaj zobaczysz liczbę części przechowywanych w kolejce. Klikając na tą liczbę wywołasz okno dialogowe Części do wczytania, gdzie możesz podglądać wybrane przez Ciebie części i usunąć niektóre, gdy to okaże się konieczne.

ulepszenie bazy części

Zamów aktualizację SigmaNEST
do najnowszej wersji już dziś!

ulepszenei bazy części sigmanest
  • Możesz teraz edytować w Bazie części wiele części jednocześnie. Użyj klawiszy Ctrl lub Shift, aby zaznaczyć kilka części i kliknij Edycja.ulepszenie bazy części 2
  • Lista części zawiera obecnie kolumny Data utworzenia Data ostatniej modyfikacji.
  • Możesz zaznaczyć opcję Dołącz części z pod-folderów podczas wybierania folderu z zakładki Przeglądaj. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich części z zaznaczonego folderu, oraz części znajdujących się w pod-folderach. (grafika obok)
  • SigmaNEST sprawdza ścieżkę zapisu w trakcie tworzenia aliasu w Bazie części. Gdy wprowadzisz niepoprawną ścieżkę, wiadomość o błędnej lokalizacji poinformuje Cię o konieczności wprowadzenia poprawnej ścieżki.