Zarządzanie zadaniami w systemie SigmaMRP

 

Na rynku brakuje programów MRP dostosowanych do specyficznych potrzeb branży stalowej. Jednym z nielicznych rozwiązań tego typu jest oprogramowanie SigmaMRP, które wyposażono m.in. w rozbudowany moduł zarządzania zadaniami produkcyjnymi.

 

Funkcja zarządzania zadaniami jest najważniejszym elementem systemu SigmaMRP. W module tym zgromadzone są wszystkie informacje dotyczące zleceń, umożliwia on także śledzenie całości procesu produkcyjnego – od szacowania kosztów, raportowania i planowania przebiegu produkcji, aż po dostawę towaru i fakturowanie.

Tworzenie wycen i ofert

Pełna automatyzacja procesu zaczyna się już na etapie ofertowania i dotyczy nawet najbardziej skomplikowanych elementów, w tym także części, których koszty zależą od operacji u podwykonawców. Wyceny w SigmaMRP można tworzyć bezpośrednio z produktów i złożeń, a po ich wykonaniu program umożliwia przydzielenie zapasów do konkretnych zleceń.

Funkcja zarządzania zadaniami jest najważniejszym elementem SigmaMRP

Śledzenie produkcji i raportowanie

W tym momencie zakłady produkcyjne mogą już w pełni wykorzystać potencjał SigmaMRP. Moduł zarządzania zadaniami pozwala przypisać każde zlecenie do konkretnego klienta i szczegółowo śledzić przebieg całego projektu. Dzięki programowi można łatwo stworzyć harmonogram prac, a system kodów kreskowych ułatwia kontrolę przepływu materiałów między kolejnymi stanowiskami. SigmaMRP pozwala także na generowanie dokumentacji i jej przesyłanie bez konieczności drukowania – pocztą e-mail lub faxem.

– Struktura programu i jego funkcje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiadać specyficznym wymaganiom branży metalowej – mówi Arkadiusz Marzec, Starszy Konsultant Techniczny w firmie STIGO. Z tego względu aplikacja może być łatwo zintegrowana m.in. z innymi narzędziami systemu SigmaNEST. Jest to szczególnie przydatne w przypadku funkcji wycen, ale wymiana danych między programami może dotyczyć także zasobów magazynowych, zleceń produkcyjnych czy informacji o klientach lub dostawcach – dodaje Arkadiusz Marzec.

Widok ścieżki produkcyjnej detalu w SigmaMRP

Raporty i podsumowania

Moduł zarządzania zadaniami w SigmaMRP umożliwia także raportowanie wyników na każdym etapie produkcji. Dane gromadzone są w programie już od chwili zapytania ofertowego i dają wgląd w przebieg całego zlecenia. Dzięki nim szybko można stworzyć zestawienia i podsumowania dotyczące nie tylko samego zarządzania, lecz również kosztów i wyników sprzedaży.