Najlepsze praktyki podczas projektowania ukosowanych części – część 3

Elastyczność w procesie produkcji jest bardzo ważna. Programista powinien mieć możliwość dokonywania zmian na bieżąco. Dodawanie, edytowanie lub usuwanie ukosowania w celu przygotowania części na każdym etapie procesu produkcyjnego, to opcje jakich oczekuje każdy operator. Upewnij się, że zespół odpowiedzialny za proces produkcyjny potrafi szybko wprowadzać zmiany, tak aby niewielka modyfikacja nie przerodziła się w długie godziny przestoju.

Część 3. Elastyczność podczas projektowania ukosowanych części 

I. Przeznaczenia części

Modelowanie części lub metody programowania mogą się różnić, ale najważniejszą rzeczą do rozważenia jest przeznaczenie części. Jesteś producentem, doskonale znasz przeznaczenie każdej z nich.  Może to być ciężka część konstrukcyjna, która wymaga przygotowania do spawania;  część o charakterze estetycznym lub część, która ma spełniać wymagania wysokiej tolerancji.  Taka świadomość jest niezbędna do weryfikacji projektu i upewnieniu się, że odpowiada on swojemu przeznaczeniu. 

Najlepsze zespoły począwszy od konstruktorów, kończąc na programistach skupiając się na przeznaczeniu części mogą zmniejszyć ilość odpadów i zwiększyć  zyskowność.

Elastyczność podczas projektowania ukosowanych części

II. Zasady projektowania

W projektowaniu części ukosowanych, bardzo ważną rolę odgrywa wykonalność projektu, zarządzanie zasobami oraz elastyczność. Stosując odpowiednie zasady projektowania, znając możliwości maszyny oraz będąc świadomym zalet i wad stosowanego procesu cięcia, możemy podejmować decyzje na etapie projektowania tego procesu tak, by zredukować koszty produkcji i zwiększyć jej efektywność.

Aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu ukosowanych części – skontaktuj się z nami!