Nowość: SigmaNEST X1.7

28 lutego 2019 swoją premierę miała wersja X1.7 oprogramowania CAD/CAM SigmaNEST. Firmy specjalizujące się w cięciu blach i komponentów wybierając oprogramowanie SigmaNEST mogą zwiększyć wydajność produkcji i wyeliminować wiele problemów w procesie. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w naszym oprogramowaniu do optymalizacji cięcia!

Nowości w SigmaNEST X1.7, to przede wszystkim:

 • Definiowanie dozwolonego czasu na automatyczne rozmieszczenie części w przypadku użycia algorytmu „HD Advanced TrueShape”

 • Wspieranie stref dynamicznych przez algorytmy nestingu z rodziny HD

 • Nowe opcje grupowania zleceń

Aktualizacje w SigmaNEST X1.7 obejmują miedzy innymi takie funkcje i obszary programu jak:

 • Moduły nestingu „Tread Nesting” i „HD SuperNEST

 • Wykrawanie

 • Definiowanie czasu pracy nestingu HD Advanced TrueShape

Sposób pracy silnika rozmieszczenia „HD Advanced TrueShape” został przebudowany. Co najważniejsze, w wersji X1.7 użytkownik ma możliwość zdefiniowania czasu trwania automatycznego rozmieszczania. Czas ten można skonfigurować na podstawie sześciu opcji, począwszy od wartości 10 sekund, aż do 3600 sekund.

 • Nowe możliwości modułu „Tread Nesting”

Moduł nestingu „Tread Nesting” pozwala teraz na zdefiniowanie pozycji punktu początkowego wzoru materiału za pomocą ruchu myszą. Umożliwia również usunięcie wzoru z danego materiału w  oknie „Ustawienia technologii”. 

 • Nowe możliwości modułu „HD SuperNest”

Algorytm wspiera obecnie ustawienie różnych dystansów dla poszczególnych krawędzi arkusza (ustawienie w oknie „Parametry zadania”) oraz opcje grupowania zleceń. Wykres obrazujący znalezienie lepszego rozwiązania zamieniono na pasek postępu wraz z informacją o aktualnym uzysku.

 • Nowe opcje grupowania zleceń

Opcja grupowania po zleceniu produkcyjnym – „Mieszaj tylko na arkuszu przejściowym” nie pozwala na mieszanie części ze zleceń produkcyjnych podczas rozmieszczania automatycznego, za wyjątkiem arkusza, na którym kończymy rozmieszczanie części z jednego zlecenia i rozpoczynamy rozmieszczanie części z kolejnego zlecenia.

Ogólne udoskonalenia SigmaNEST X1.7

Ogólne udoskonalenia SigmaNEST X1.7 dotyczą nowego Menedżera SQL. Oprócz tego, dodatkowo funkcję „Odsuń element” w zakładce „CAD” wzbogacono o możliwość konfiguracji atrybutu geometrii i głębokości. Wydajność funkcji „Zderzak” jest teraz jeszcze większa.

Udoskonalenia w zakresie nakładania ścieżki narzędzia uwzględniają:

 • Możliwość wprowadzenia ujemnej wartości szerokości mostka dla opcji „Automostek na wyjściu

Nowość: SigmaNEST X1.7 - Możliwość wprowadzenia ujemnej wartości szerokości mostka dla opcji „Automostek na wyjściu”
 • Dodanie opcji „NC kratownicy”, pozwalającej na zdefiniowanie ścieżki narzędzia dla cięcia kratownicy, wraz z kontrolą długości wejść i wyjść. Opcja wspiera odcinanie arkusza i nakładanie ścieżki na części rozłożone z zerowym dystansem dla krawędzi arkusza.

Nowość: SigmaNEST X1.7 - opcja NC kratownicy

Udoskonalenia w zakresie działania wykrawarek i maszyn combo zawierają:

 

 • Poprawione wykrywanie luźnego odpadu – nowy algorytm obecnie również z wykrywaniem luźnego odpadu przy krawędzi arkusza

 • Poprawiona szybkość działania funkcji repozycji arkusza dla rozkładów z dużą ilością części

 • Poprawiona szybkość funkcji automatycznej obróbki dla części oraz rozkładów z dużą ilością konturów

Nowość: SigmaNEST X1.7 - Narzędzia
Nowość: SigmaNEST X1.7 - Narzędzia2

Aby dowiedzieć się więcej o nowej wersji SigmaNEST X1.7 – skontaktuj się z nami!